Program Esbjerg

Girls' Day in Science

Program for Girls' Day in Science 2022, Aalborg Universitet Esbjerg

Tidspunkt Aktiviteter
9.00-9.15 Fælles velkomst til Aalborg Universitet Esbjerg og præsentation af dagen
9.15-9.45 Oplæg v. Eva Spedtsberg, ph.d.-stud. v. Institut for Energiteknik: ”Bæredygtigt flybrændstof lavet af husholdningsaffald” - Eva fortæller om sit ph.d.-projekt på AAU Esbjerg og vejen dertil
9.55-11.45 Første Workshop 
11.30-12.15 Frokost
12.20-13.50 Anden Workshop
14.00-14.45 Karriereoplæg fra kvindelig kandidat fra AAU Esbjerg: Civilingeniør Lærke Skov Hansen, fuldmægtig i Energistyrelsen
14.45-15.00    Evaluering og fælles afslutning

 

Karriereoplæg 2022

Som et af programpunkterne på Girls' Day in Science vil der være et oplæg med en kvindelig kandidat fra Aalborg Universitet. Hun vil fortælle om hendes vej fra studerende på universitetet til hendes nuværende position på arbejdsmarkedet.

Lærke Skov Hansen, fuldmægtig i Energistyrelsen

Lærke blev i 2018 færdiguddannet fra Aalborg Universitet Esbjerg med en kandidat i bæredygtig energiteknologi. Uddannelsen har fokus på offshore energi, herunder bl.a. vindmøller samt at gøre olie- og gasindustrien grønnere.
Efter en kort tid som forskningsassistent på Aalborg Universitet Esbjerg fortsatte rejsen til Energistyrelsen, hvor hun nu i 3 år har været ansat som fuldmægtig sagsbehandler ved EUDP (det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrations Program). Her er Lærke med til at vurdere og tildele støtte til nye grønne teknologiløsninger, som skal understøtte Danmarks energipolitiske målsætninger om 70 % CO2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050.
Hør mere om hverdagen hos Energistyrelsen, hvor man er med til at sætte klimaet på dagsordenen, og bliv klogere på, hvordan Lærke, med sin uddannelse som energiingeniør er med til at gøre en grøn forskel i hverdagen og for de kommende generationer.

Workshops 2022 - Esbjerg

Når Girls' Day in Science løber af stablen den 5. oktober 2022, bliver en del af programmet  spændende workshops, hvor deltagerne kan få et indblik i en række forskellige emner inden for det ingeniør- og naturvidenskabelige område. 

Workshop pakke A

Sæber lavet på planteekstrakter fra Vadehavets grønne guld

Ved institut for Energiteknik, arbejder en forskningsgruppe på en række bioraffinerings projekter. Det største projekt Aquacombine har til formål at bruge affald og overskydende biomasse fra landbruget til at lave bioaktive kemikalier. I et projekt herfra bruges forskning og ekspertise på havplanter til at udvikle kosmetiske produkter. Dette skal du selv prøve kræfter med, når du på workshoppen i laboratoriet lærer, hvordan du fremstiller sæber med antibakterielle stoffer fra vadehavsplanter.

Dette oplæg vil foregå på engelsk, men der er mulighed for at stille spørgsmål på dansk.

v./Laura Sini Sofia Hulkko, Institut for Energi

Genindvinding af værdifulde næringsstoffer (fosfor, P) fra spildevand

Beskrivelse kommer

v./Tanzila Sharker, Institut for Kemi og Biovidenskab

Workshop pakke B

Pigment-producerende gær: en historie om ”DNA-saksen” CRISPR-Cas9

Du har uden tvivl hørt om gær, der bruges i dagligdagen; bagegær er et af de mest fremtrædende eksempler. Men vidste du, at gær også er en essentiel organisme inden for bioteknologi? Det kan bruges til at producere en lang række stoffer, såsom anti-kræft midler eller antibiotika.
Vi kommer derfor til at udforske alsidigheden af gær som en organisme, der bruges i bioteknologi. I denne workshop genmodificerer vi en gærstamme for at producere en stof, vi er interesserede i: et pigment, som forskerne foreslår har anti-kræft egenskaber, men her på AAU Esbjerg bruger vi det til bæredygtig energilagring. Lad os tage på denne rejse, hvor du finder ud af, hvordan vi bruger den berømte CRISPR-Cas9-teknologi til at omdanne en vildtype gærstamme til en pigmentcellefabrik

v./ Mihaela Bejenari, Institut for Kemi og Biovidenskab

Industrielt producerede enzymer fra mikroorganismer

Enzymer er proteiner der findes i alt levende. Mennesker har fx fordøjelsesenzymer, som bliver brugt til at nedbryde maden, vi spiser. Enzymer kan være nyttige i hverdagen, men bliver for det meste kun produceret i små mængder naturligt.
Her er mikroorganismer meget nyttige, da de kan bruges som cellefabrikker.
En cellefabrik er en mikroorganisme, fx en bakterie, der har fået overført et gen der kan kode for et enzym, som derefter kan blive produceret i store mængder igennem en fermenteringsproces.
I denne workshop skal vi lære om enzymers rolle i hverdagen, hvordan de kan reguleres og hæmmes og studere enzymers virkning på kemiske reaktioner.
Vi skal også lære om hele den industrielle proces fra genmodificeringen til, hvordan man oprenser de producerede enzymer, så de kan blive anvendt.

v./Anne Kathrine Clausen og Kira Pahl

Praktisk information 

  • Tid: 5.oktober 2022, kl. 09.00-15.00
  • Mødested: Aalborg Universitet, Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg 
  • Kontaktoplysninger: Skriv til lj@staff.aau.dk hvis du har spørgsmål.