Program Aalborg

Girls' Day in Science

Program for Girls' Day in Science 2022

Tidspunkt Aktiviteter
9.00-9.45 Fælles velkomst
Livet som studerende på AAU
Præsentation af dagen
9.45-11.30 Første workshop
11.30-12.15 Frokost
12.15-14.00 Anden workshop
14.00-14.45 Karriereoplæg fra kvindelige kandidater fra AAU
14.45-15.00 Fælles afslutning

Workshops 2022 - Aalborg

Når Girls' Day in Science løber af stablen den 5. oktober 2022, bliver en del af programmet en masse spændende workshops, hvor deltagerne kan få et indblik i en række forskellige emner inden for det ingeniør- og naturvidenskab og det tekniske område. Alle workshopsne til Girls' Day in Science 2022 er endnu ikke planlagte, men du kan se de første her. Vi vil løbende opdatere med flere beskrivelser.

Workshop: Cool kode, der forandrer verden

Computerteknologi indgår i næsten alt, vi foretager os i hverdagen. Men hvordan kan man udvikle og designe sådanne teknologier, så de løser de samfundsmæssige problemer, vi står overfor? I denne workshop kigger vi på problemstillinger omkring bæredygtig energi, der kan løses med program-kode, der kan være med til forandre verden omkring os. Vi lærer, hvor hurtigt man kan lave prototyper med kode, så vi bedre kan forstå, hvordan vi alle kan bruge energi mere klimavenligt.

Uddannelse: Datalogi, Software, Interaktionsdesign, BAIT, IDA.

v/ Alisa Ananjeva

Workshop: Skal du designe fremtidens produktion af wienerbrød, iphones og vindmøller?

Selvom du ikke tænker over det, har wienerbrød, iPhones og vindmøller faktisk meget til fælles - de er alle sammen resultat af et større produktionssetup, som skal designes, planlægges og styres. Som produktionsingeniører arbejder vi for at gøre produktionen af disse produkter bedre, smartere og billigere ved hjælp af den nyeste teknologi. Kom med til denne workshop, hvor du kan prøve at være ingeniør i fremtidens iPhone produktion.

Uddannelse: Globale Forretningssystemer, Institut for Materialer og Produktion.

v/ Ann-Louise Andersen

Workshop: Se mig - uden hænder!

Mennesker bruger normalt sine hænder for at styre enheder omkring sig, f.eks. fjernbetjening, keyboard, joystick. Men sygdom og traume kan gøre at man aldrig har haft eller mister muligheden for at bruge sine hænder. Hvad gør mennesker som har mistet denne mulighed?

I denne workshop får du kendskab til metoder for styring uden hænder og kan prøve selv. Vi bruger muskel-, tunge- og øjenaktivitet og anvender det til styring af f. eks. kørestol og robot arm.

Uddannelse: Sundhedsteknologi.

v/ Ásgerdur Arna Pálsdóttir

Workshop: Mikroplastik - Hvem, hvad, hvor?

Mikroplastik er efterhånden blev fundet i mange forskellige steder i vores økosystemer. Men hvordan finder man noget, som ikke kan ses med det blotte øje og hvorfor er det, man er så bekymret for det? Vi kigger på forskellige typer af mikroplastik, hvad der skal til for at ekstrahere dem og hvordan man kan genkende dem, når de skal genfindes fra en prøve f.eks. jord eller spildevand.

Uddannelse: Vand og miljø, Byggeri, By og Miljø.

v/ Jeannette Lykkemark

WORKSHOP: HVORDAN SIKRER VI, AT VI HAR RENT VAND OG NOK VÆRDIFULDE GRUNDSTOFFER I FREMTIDEN?

Måske tænker vi ikke over det i dagligdagen, men livsvigtige ressourcer såsom rent vand og grundstoffer til fremstilling af bl.a. tablets, computere og mange andre produkter, som vi bruger hver dag, er i risiko for at slippe op - og hvad skal vi så stille op? På denne workshop kan du være med til at udvikle nye idéer og forslag til teknologier, der kan sikre, at vi i fremtiden kan genindvinde vigtige ressourcer.

Uddannelse: Kemi

v/ Cejna Quist-Jensen

Workshop: Bygningernes energiforbrug - en af nøglerne til en grønnere planet

Vi ved alle hvad en bygning er, og vi ved alle at når vi lader telefonen bruger vi strøm. Men hvorfor er det så vigtigt at have fokus på energiforbruget i bygninger? I denne workshop skal vi kigge på hvordan vores bygninger kan bidrage til at forandre verden. Vi skal lære at kontrollere bygningernes systemer og om hvordan disse systemer interagerer med hinanden, samt hvorfor dette er vigtige redskaber til at reducere vores energiforbrug på vejen mod en grønnere planet.

Uddannelse: Byggeri og Anlæg (Konstruktion, Indeklima og Energi).

v/ Kamilla Heimar Andersen

Workshop: Hvordan kan teknologi understøtte behandling af patienter i det danske sundhedsvæsen?

Teknologi bliver en større og større del af det danske sundhedsvæsen. Det omfatter alt fra store og komplekse skanningsmaskiner på hospitaler, som eksempelvis CT-skannere, til mere simple teknologier rettet mod patienter, som eksempelvis apps til at understøtte hverdagen hos personer med sukkersyge. Teknologiske løsninger er med til at forbedre diagnosticering og behandling af patienter samt med til at effektivisere arbejdsgange for det sundhedsfaglige personale. Hvordan kan nye teknologiske løsninger udvikles til at bidrage til det danske sundhedsvæsen på en meningsfuld måde? På denne workshop ser vi nærmere på det, og du kan være med til at udvikle nye idéer til teknologier, som kan bidrage til et forbedret dansk sundhedsvæsen, så vi kan sikre bedre og mere effektiv behandling af patienter.

Uddannelse: Sundhedsteknologi

v/ Camilla Heisel Nyholm Thomsen

WORKSHOP: AUTONOMOUS VEHICLES – HOW WIRELESS COMMUNICATIONS CONTRIBUTE TO SMART MOBILITY

WiFi, Bluetooth, 4G, 5G … We all use wireless communications in our daylife. These technologies are becoming a larger and larger part of our society and can already be used for much more beyond checking TikTok wherever we are. In this workshop, we will learn how they can be used in the industry to provide communications for self-driving cars, autonomous robots, or autonomous drones. We will see some good examples and learn about what are the differences between the technologies. We will also get hands-on and learn how to program a LEGO car (BrickPi) to drive along a specific path using the Python programming language.

v. Melisa Maria Lopez Lechuga

Karriereoplæg 2021

Som et af programpunkterne på Girls' Day in Science er en række karriereoplæg fra kvindelige kandidater fra Aalborg Universitet. De vil fortælle om deres vej fra studerende på universitetet til deres nuværende position på arbejdsmarkedet. Vi har endnu ikke karriereoplæggene klar for 2022, nedestående er oplæggene fra 2021.

Anne Zachariassen, COO på Aarhus Havn

Til daglig bruger jeg min tid på Aarhus Havn, som er Danmarks største erhvervshavn, her er jeg ansvarlig for maritime og landbaserede service ydelser til en lang række virksomheder indenfor logistik, transport og foderstoffer. Jeg har også ansvaret for sikring af de infrastrukturmæssige rammer, f.eks etablering af en ny færgeterminal til Molslinjen. Jeg bruger også en del af min tid på at sikre at Aarhus Havn bidrager i den grønne transformation af samfundet og bliver den ledende bæredygtige havn i Østersø området.

I de senere år har jeg også kastet mig over bestyrelsesarbejde og sidder i dag i bestyrelsen i Vento Energy Support.

Jeg er uddannet MSc i energiteknik fra Aalborg Universitet i 1994.

Tina Øvad, CXO hos Preely

Spørger man Tina, hvad hun arbejder med, svarer hun ‘jeg gør komplekse ting enkle’. Tina arbejder med produktudvikling ud fra et brugercentrisk perspektiv og har gjort det i virksomheder som Radiometer, Nykredit og Bang & Olufsen.

Nu er hun CXO i den danske startup Preely, der er en self-service platform til umodererede, remote user testing. Her arbejder hun med alt fra forretningsudvikling til globale samarbejder. Derudover er hun ekstern lektor ved Aarhus Universitet, hvor hun underviser i user experience design.

Tina har en baggrund i Engineering Psychology og en PhD i Informationssystemer med fokus på agil UX.

Cathrine Juel Thomsen, Seniorkonsulent hos Netcompany

Cathrine Juel Thomsen arbejder til dagligt i projektledelsen på et nyt pensionssystem der kom i luften sidste år og sørger desuden for at 1,3 mio. danskere får udbetalt pension hver eneste måned.

Hun er i 2016 uddannet civilingeniør i Vision, Graphics and Interactive Systems med en bachelor i Elektronik og It.

Praktisk information

  • Tid: 5. oktober 2022, kl. 09.00-15.00
  • Mødested: Aalborg Universitet, Niels Jernes Vej 8A, auditoriet 
  • Kontaktoplysninger: Skriv til girlsdayinscience@adm.aau.dk, hvis du har spørgsmål.
  • AAU er vært ved en sandwich til alle deltagere