Spring til indhold

Matematik - SRP med forsøg i vindtunnel ved AAU (Esbjerg)

Kort beskrivelse af aktiviteten: Elever kan komme og udfører forsøg i vindtunnel. Vindtunnel kan leverer vindhastigheder op til 65 m/s i en 30x30 cm testsektion. Vi har tre opstillinger som kan være relevante til SRP og lign.:

 • Direkte måling af opdrift og luftmodstand (Lift og Drag) på diverse genstande med strain gauge monteret på en stang. Fx glat kugle, golf kugle, flad plade, ”Spiderman-figur”, div vingeprofiler. Det kan bruges til bestemmelse af formfaktor, liftkurver for en vingeprofil mm.
 • Måling af trykfordelingen på en Clark Y vingeprofil eller en cirkulær cylinder ved hjælp af et 20 tube manometer array. Trykfordelingen kan integreres til at bestemme liftkraften.
 • Måling af effekten fra en lille lego vindturbine.
thumbnail

SRP-dag på AAU Energi

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

SRP-dag på AAU Energi

Faglig relevans: Forsøg i vindtunnel kan kombineres med SRP inden for Fysik, Matematik og Historie.

Matematik-Fysik:

 • Måling af luftmodstand ved forskellige hastigheder og bestemmelse af formfaktor ved lineær Regression.
 • Bestemmelse af formfaktor kombineret med analytisk løsning på ”det skrå kast” med konstant modstand i X-retningen.
 • Bestemmelse af formfaktor for en golfbold med dyk i formfaktor ved overgang fra laminar til turbulent grænselag som kombineres med en analytisk løsning af ”det skrå kast” for en golfbolds bane.
 • Måling af trykfordeling på over og underside af en vingeprofil som kombineres med numerisk integration af værdierne.

Historie-Fysik:

 • Lilienthal, Wright og udviklingen af vindtunneller og lift-begrebet kombineret med måling af på vingeprofil i vindtunnel.
 • Udviklingen i aerodynamik fra første til anden verdenskrig (fra langsomme bi-plan til Spitfire) kombineret med måling på modeller.
 • Vindmøllens historien kombineret med måling på vingeprofil/vindturbine
 • Måling på historiske vingeprofiler kombineret med NACA/NASA’s historie.

Nøgleord: Aerodynamik, Vind, Vindtunnel, Vingeprofiler

Forberedelse: Ingen forberedelse er nødvendig. Der vil være en instruktion af ansat på dagen. Der findes en forsøgsvejledning til måling af trykprofil over en vingeprofil og numerisk integration. 

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson i god tid før forsøget.

Maks. antal personer: I kan sende en gruppe af studerende der kommer til efter tur. Jeg har ikke noget hårdt max antal, men prøv at spørge om mulighederne.

Besøgets varighed: Hvert SRP forsøg afsættes ca. 1 time per elev

Mødested: AAU Esbjerg, Niels Bohrs vej 8

Kontaktperson: Matthias Mandø, AAU Energi, gymnasieportalen@adm.aau.dk 

Evt. detaljeret beskrivelse / Bilag: Forsøgsvejledning, datablade mm. kan udleveres ved forespørgsel. 

thumbnail

AAU Laboratorie - Energi

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

AAU Laboratorie - Energi

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske