Netværk om undervisning og formidling på AAU

Netværk om undervisning og formidling (NUF) er et uddannelsesnetværk, der dækker fagområderne Dansk, Engelsk og Tysk. Netværket er et forum for viden- og erfaringsudveksling, hvor undervisere i den nordjyske uddannelsessektor kan komme på forkant med den nyeste forskning inden for litteratur, sprog, medier og kultur. Og hvor forskere og undervisere på AAU kan få indblik i de krav og forventninger, der stilles til tidssvarende uddannelser og til de kandidater, der uddannes fra universitetet.

Formålet med netværket er at formidle og diskutere den nyeste viden inden for Dansk, Engelsk og Tysk litteratur, sprog, tv, reklame og nye medier. Omdrejningspunktet for netværket er undervisning og formidling af fagområderne såvel enkeltvis som komparativt. Der lægges ved netværkets arrangementer vægt på, at deltagerne får ”noget med hjem”, som kan anvendes i egen undervisning eller formidling.

Målgruppen for netværket er undervisere i dansk og fremmedsprog på handelsskoler, gymnasier, tekniske skoler, læreruddannelser og universitetet samt formidlere i den private og offentlige sektor. Der afholdes typisk tre netværksmøder årligt à 2 timers varighed. Netværket gør primært brug af undervisere og forskere fra AAU, som præsenterer og debatterer egen forskning.

Netværkets faglige indhold planlægges af en styregruppe, der består af repræsentanter fra forskellige institutioner og fagområder. Deltagelse i netværket er gratis.

Tidligere arrangementer

Arrangementer i 2019:

19.09.2019 kl. 16.00-18.00
Nordisk litteraturhistorieskrivning nu

28.03.2019 kl. 16.00 - 18.00
Multimodalitet og resemiotisering


Arrangementer i 2018:

20.09.2018 kl. 16.00 - 18.00
Nordic Noir: betegnelse, genre, brand

21.03.2018 kl. 16.00 - 18.00
Affekt – i undervisningen inden for medier og litteratur


Arrangementer i 2017:

21.09.2017 kl. 16.00 - 18.00
Mediebilledet i dag – og i undervisningen. Fake news og digital dannelse

16.03.2017 kl. 16.00 - 18.00
Strømninger i dansk samtidslitteratur


Arrangementer i 2016:

10.11.2016 kl. 16.00 - 18.00
Ø-mærket litteratur. Økologi, klima og tekstanalyse

15.09.2016 kl. 16.00 - 16.00
Fiktionalitet som strategi i kendtes selvfremstilling – Klovn og selvironiens potentiale

10.03.2016 kl. 16.00 - 18.00
Rap som litteraturvidenskabeligt genstandsfelt i forskning og undervisning


Arrangementer i 2015:

12.11.2015 kl. 16.00 - 18.00
Grammatikundervisning i gymnasiet

17.09.2015 kl. 16.00 - 18.00
Hvad er Digital Humanities og hvorfor tale om det?

12.03.2015 kl. 16.00 - 18.00
Monstre


Arrangementer i 2014:

20.11.2014 kl. 16.00 - 18.00
Det lokale og det globale i litteraturen

18.09.2014 kl. 16.00 - 18.00
De sociale medier i undervisningen

06.03.2014 kl. 16.00 - 18.00
Følelser som fortolkningsstrategi


Arrangementer i 2013:

11.04.2013 kl. 16.00 - 18.00
Det dialogiske oplæg: 10 bud

31.01.2013 kl. 16.00 - 18.00
Bestseller og blockbuster


Arrangementer i 2012:

02.10.2012 kl. 16.00 - 18.00
Creative writing på skemaet i universitet, gymnasiet og seminariet?

10.05.2012 kl. 16.00 - 18.00
Samtidslyrikkens tværmediale liv


Arrangementer i 2011:

17.11.2011 kl. 16.00 - 18.00
Krimifiktion og fortællestrategi

17.03.2011 kl. 16.00 - 18.00
Undervisning i nye medier og Web 2.0


Arrangementer i 2010:

25.11.2010 kl. 16.00 - 18.00
Ny dansk prosa

25.03.2010 kl. 16.00 - 18.00
Den nyeste danske lyrik


Arrangementer i 2009:

23.04.2009 kl. 16.00 - 18.00
Tværæstetik i undervisningen

29.01.2009 kl. 16.00 - 18.00
Fiktion på internettet


Arrangementer i 2008:

06.11.2008 kl. 16.30 - 19.00
Krimitypologi og undervisningsforløb

Kontakt nuf

Specifikke spørgsmål vedrørende netværkets faglige indhold skal rettes til Louise Mønster eller Peter Stein Larsen, der er netværkets faglige ankerpersoner.

FagligE kontaktpersoner

 • Louise Mønster
  Lektor
  Institut for Sprog og Kultur, AAU
  Kroghstræde 3 (lokale 2-202)
  9220 Aalborg Ø

  Tlf.: 9940 9155
  louise@cgs.aau.dk

 

 • Peter Stein Larsen
  Professor, dr.phil. og ph.d.
  Institut for Sprog og Kultur, AAU
  Kroghstræde 3 (lokale 2-202)
  9220 Aalborg Ø

  Tlf.: 9940 9067
  pstein@cgs.aau.dk
   

Styregruppe

Det planlægningsmæssige arbejde i Netværk om Uddannelse og Formidling varetages af en styregruppe, bestående af en række engagerede repræsentanter fra de nordjyske uddannelsesinstitutioner.

Der er ingen formelle krav til at være medlem af styregruppen, så har du lyst til at give dit besyv med og få indflydelse på de arrangementer, der afholdes, kan du kontakte os via mail eller på et af netværksmøderne, så vil vi invitere dig med til næste møde.

Nedenfor kan du se, hvem styregruppen består af for øjeblikket.
 

Jeanette Hougaard Sørensen
Lærerkreds Nord 
 
Hasseris Gymnasium
 
Louise Mønster
Institut for Kultur og Globale Studier
 
Peter Stein Larsen
Institut for Kultur og Globale Studier

Signe Marie Bonnerup Hansen
Aalborghus Gymnasium
 

Henrik Rytter
Aalborg Katedralskole