Spring til indhold

Gæsteforelæsning

Varmepumper og andre termiske maskiner

AAU Energi

Beskrivelse af aktiviteten: Omkring 40% af det samlede energiforbrug i Danmark bliver brugt til opvarmning. I takt med udfasning af fossile brændsler bliver varmeforsyningen elektrificeret i form af indfasning af eldrevne varmepumper. Både i private hjem, i fjernvarmeforsyningen og i virksomheder. Udover at skulle levere varme skal varmepumperne også bidrage til at udjævne forskellen mellem den el som produceres af vindmøller og solceller og elforbruget.

Karakter af besøgets indhold:  Foredrag og demonstration af køle- og varmemaskiner hvor der undervejs laves demonstration af eksempler på teknologier til konvertering mellem varme og elektricitet.

Faglig relevans: Besøget er relevant i forhold til fysik- og teknologiundervisning omkring energi og den grønne omstilling.

Nøgleord: Termodynamik, køle- og varmemaskiner, Termisk energilagring.

Forventet niveau: Foredraget kan tilpasses det niveau, som eleverne møder op med fra. Dvs. fra 9. / 10. klasse i folkeskoletrin til gymnasieniveau.

Forberedelse og praktiske forhold: Grundlæggende kendskab til stofegenskaber vil være en fordel. Ellers tilpasses foredraget efter behovet. Eleverne skal medbringe PC eller lommeregner samt noget at skrive på.

Udbytte: Grundlæggende forståelse af de termiske processer som indgår i varme- og kølemaskiner, herunder faseskift.

Maks. antal personer: 30.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: Ca. 2 timer.

Mødested: Det respektive gymnasium.

Forelæser: Carsten Bojesen, AAU Energi.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk  - Maria Hald Friis, AAU Energi. Der kan i visse geografiske tilfælde være situationer, hvor vi vil have svært ved at nå alle. Men skriv endelig til os, så vil vi se på, om vi kan arrangere et besøg hos jer. 

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske