Spring til indhold

Gæsteforelæsning

Det moderne elnet

AAU Energi

Beskrivelse af aktiviteten: I dette oplæg bliver elnettet beskrevet, og nogle af de udfordringer som der er ved at holde et elnet kørende. Fokusset er på spænding, hvor ohms lov kan bruges til at udregne forskellige ting i et system, som bliver præsenteret. For systemet er der en tilhørende model, som er lavet i Excel, og denne model kan eleverne bruge til at simulere spændingerne i systemet. Dette kan bruges til at forstå nogle af de udfordringer, som højspændingsingeniører kommer til at møde i fremtiden.

Karakter af besøgets indhold:
Der startes med et oplæg på ca. 25 minutter. Efterfølgende vil eleverne få tildelt en regneopgave, hvorefter opgaverne gennemgås i fællesskab. Til sidst har eleverne mulighed for at stille spørgsmål til andre faglig relevante emner samt livet som studerende, hvis det har interesse.

Oplæg (25 minutter)
Opgaveregning (20 minutter)
Opsamling i fællesskab (15 minutter)

Faglig relevans: Besøget er relevant for elever, som har haft undervisning i enten fysik eller matematik på de gymnasiale uddannelser.

Nøgleord: Energi, elnettet, spænding, matematik, fysik.

Forventet niveau: 3.g på EUX, HTX og STX, med Matematik A og mindst Fysik B.

Forberedelse: Ingen forberedelse. Elever skal medbringe en PC, helst med Excel, samt noget at skrive på.

Udbytte: Eleverne lærer at forstå, hvordan ohms lov kan bruges på andre måder end i gymnasiet, og de får indsigt ind i en type af modeller, som bruges meget i energisektoren samt får adgang til en sådan model i Excel. 

Maks. antal personer:Ingen umiddelbar øvre grænse; medmindre det af praktiske årsager ikke er muligt.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: 60 minutter.

Mødested: Det respektive gymnasium.

Forelæser: Energistuderende Tobias Hyldgaard Kristensen, AAU Energi.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk - Maria Hald Friis, AAU Energi. Der kan i visse geografiske tilfælde være situationer, hvor vi vil have svært ved at nå alle. Men skriv endelig til os, så vil vi se på, om vi kan arrangere et besøg hos jer.

Detaljeret beskrivelse / Bilag: Introduktion til tapetgrupper specielt Software.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske