Spring til indhold

Teknologi - Vedvarende energi og flydende vindmøller

Kort beskrivelse af aktiviteten: I takt med den stigende globale udvikling er der opstået et kraftigt behov for reduktion af brugen af fossile brændstoffer til energiproduktion. Vedvarende energikilder har i de sidste årtier undergået massiv forskning og udvikling, og i dag er vindmølleindustrien moden og implementeret. I et forsøg på at øge vindenergiens bidrag i den samlede energiproduktion, bliver der i dag forsket i anvendelsen af flydende vindmøller, da disse kan anvendes på lokaliteter, som tidligere har været utilgængelige. Aalborg Universitet er involveret i netop denne forskning med fokus på konstruktionen, og gymnasieklasserne inviteres til foredrag omkring dette med efterfølgende mulighed for forsøg med flydende vindmøllefundamentkoncepter, f.eks. test af stabilitet i vand og ved bølgepåvirkning, forankringslayout osv. Fokus vil ligge på konstruktionen og ikke energiproduktion. Besøget vil give indblik i laboratorieforsøg, vedvarende energi og en forståelse for, hvilke fremtidige opgaver, som studerende kan arbejde med i deres uddannelse på universitetet.

Karakter af besøgets indhold: Besøgets indhold kan delvist tilpasses ønsker og niveau, men er tiltænkt som foredrag, der introducerer problemstillingen omkring vedvarende energi og principperne bag flydende vindmøller. Der kan arrangeres rundtur i hele instituttets laboratorie men med særlig fokus på bølgebassinet. Eleverne tiltænkes efterfølgende at bruge viden fra foredraget til at teste simple flydende vindmøllefundamenter i instituttets bølgebassin.

Faglig relevans: Besøget og dets aktiviteter er primært relevant for fysik, men kan også henvende sig til teknologi.

Nøgleord: Vedvarende energi, vindenergi, fysik, dynamik, offshore, laboratorieøvelser.

Forventet niveau: Aktiviteten kan i høj grad tilpasses forskellige niveauer for 1.g, 2.g. og 3.g, men forudsætter basisviden omkring kræfter. Aktiviteten kan være relevant for både A- og B-niveau i matematik og fysik, samt teknologi.

Forberedelse: Ikke påkrævet.

Udbytte: Orientering om vedvarende energi og flydende vindmøller, samt projekter og studiemuligheder ved Institut for Byggeri, By og Miljø

Maks. antal personer: 30, eller efter aftale.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: Halv dag, eller efter aftale.

Mødested: Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Ø. Nærmere kan aftales med kontaktperson.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk  Thomas Lykke Andersen, Institut for Byggeri, By og Miljø

Detaljeret beskrivelse / Bilag: Nøjere beskrivelse af aktiviteten kan fremsendes efter aftale.  Link til relevanteudviklere: http://www.principlepowerinc.com/

https://www.stiesdal.com/

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske