Spring til indhold

Matematik - Mikroplast i havmiljøet

Kort beskrivelse af aktiviteten: Mikroplast findes overalt og kan optages af dyr og mennesker. Problemet blev først erkendt som synligt plastik i havet og på strandene. Indenfor de sidste par år er det dog blevet klart, at de helt små stykker plastik – mikroplastik – kan optages af dyr. I dette projekt undersøger vi, hvor meget mikroplast (dvs. plastik stykker mindre end 5 mm) vi kan finde på de danske strande. Vi henter prøver af strandsand og separerer plastik partiklerne ud. Vi finder ud af hvor meget plastik, der er i sandet, og hvilken slags plastik det drejer sig om.

Karakter af besøgets indhold: Kort introduktionsforelæsning (30 minutter) efterfulgt af laboratoriearbejde (4 timer) samt databehandling (resten af dagen)

Faglig relevans: Kemi, matematik, biologi, fysik, samfundsfag (i nævnte rækkefølge)

Nøgleord: Mikroplastik, Havmiljø, Miljøkemi, Databehandling, Felt- og laboratorieøvelser.

Forventet niveau: Kan tilpasses forskellige niveauer. Emnet vil have størst relevans for 2.g. eller 3.g elever med kemi/biologi/fysik på A/B-niveau.

Forberedelse: Detaljeret forberedelse ikke nødvendig. Eleverne kan med fordel orientere sig om problemets omfang på relevante hjemmesider, fx: plasticchange. https://plasticchange.dk/vores-loesninger/undervisningsmateriale-til-gymnasier/

Vejledning til laboratorieøvelsen vil blive givet på dagen.

Udbytte: Orientering om emnet, samt evt. studiemuligheder på AAU, Institut for Byggeri, By og Miljø. Data fra øvelser kan evt. bringes med hjem til efterbehandling.

Maks. antal personer: Laboratoriearbejdet kan udføres af to grupper á 4-5 elever.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktpersonen.

Besøgets varighed: Hel dag.

Mødested: Aftales med kontaktpersonen.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk,  Asbjørn Haaning Nielsen, Institut for Byggeri, By og Miljø

Detaljeret beskrivelse / Bilag:

Mængden af mikroplast i prøverne kvantificeres ud fra følgende metoder:

  1. Opløs forskellige salte i vand, beregn densitet og mål den derpå analytisk;
  2. Separer sand og ”organisk materiale” med opløsninger med forskellig densitet. Herved får man plastik separeret ud (plastik har densiteter typisk mellem 0,9 og 1,4 g/cm3), men også alt muligt andet, fx tang, krebsdyr skeletter, osv.
  3. Sorter partiklerne efter hvad der måske kunne være plastik, og hvad der helt sikkert ikke er. Dette gøres under mikroskop ned til cirka 300 µm.
  4. Bestem plastik polymeren på vores ATR-FTIR (en maskine der med infrarødt lys kan ”se” hvilket materiale en partikel er lavet af).
  5. Mål og vej de enkelte plastik partikler.
  6. Beregn mængden af mikroplastik på stranden.
  7. Kom med et bud på hvor plasten kan stamme fra (ud fra hvad det er for plast materialer I har fundet).

Praktiske forhold: Det er muligt at spise medbragt mad eller købe i universitets kantine.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske