Spring til indhold

Matematik - Klima i byen

Kort beskrivelse af aktiviteten: For mange mennesker er byen det sted, hvor man bruger det meste af sin tid. Her kan klimaet være væsentlig anderledes end uden for byen. Opvarmningen af bygninger, asfalt, brosten og granit skaber anderledes temperaturer gennem byen og sit helt eget mikroklima. Vinden bevæger sig rundt om bygninger på en måde, så man ofte oplever langt kraftigere vind fra skiftende vindretninger end uden for byen. En cykeltur gennem byen byder ofte på vind fra alle retninger. Regnen rammer hårde overflader og har svært ved at sive ned i jorden. Derfor er vejeret i byen anderledes end på landet. Aktiviteten handler om at forstå de klimatiske processer, der er anderledes inden i byen. Der bliver mulighed for at se universitetet vejrradar og kigge på data fra radaren. Har du en god idé til, hvad vejrdata kan bruges til?

Karakter af besøgets indhold: Introduktionsforelæsning morgen og eftermiddag (hver 45 minutter) efterfulgt af feltmåling/laboratorie (2 timer) samt databehandling (resten af dagen)

Faglig relevans: Matematik, fysik, naturgeografi

Nøgleord: Nedbørsmåling, vindmåling, databehandling, felt- og laboratorieøvelser.

Forventet niveau: Kan tilpasses forskellige niveauer. Emnet vil have størst relevans for 2.g. eller 3.g elever med kemi/biologi/fysik på A/B-niveau.

Forberedelse: Vejledning til aktiviteterne vil blive givet på dagen. Se evt.: https://portal.envidan.com/sektions/gis/vejrradarskybrudskort.aspx

Udbytte: Forståelse af hvordan klima påvirker livet i byen, Viden om avancerede målemetoder, generel orientering om emnet, samt evt. studiemuligheder på AAU, Institut for Byggeri, By og Miljø. Data fra øvelser kan evt. bringes med hjem til efterbehandling.

Maks. antal personer: 10-15 elever af gangen.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktpersonen.

Besøgets varighed: Hel dag.

Mødested: Aftales med kontaktpersonen.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk  Jesper E. Nielsen, Institut for Byggeri, By og Miljø 

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske