Spring til indhold

Matematik - Det moderne elnet

Kort beskrivelse af aktiviteten: I dette oplæg bliver elnettet beskrevet, og nogle af de udfordringer som der er ved at holde et elnet kørende. Fokusset er på spænding, hvor ohms lov kan bruges til at udregne forskellige ting i et system, som bliver præsenteret. For systemet er der en tilhørende model, som er lavet i Excel, og denne model kan eleverne bruge til at simulere spændingerne i systemet. Dette kan bruges til at forstå nogle af de udfordringer, som højspændingsingeniører kommer til at møde i fremtiden.

Karakter af besøgets indhold: Der startes med et oplæg på ca. 25 minutter. Efterfølgende vil eleverne få tildelt en regneopgave, hvorefter opgaverne gennemgås i fællesskab. Til sidst har eleverne mulighed for at stille spørgsmål til andre faglig relevante emner samt livet som studerende, hvis det har interesse.

Oplæg (25 minutter)
Opgaveregning (20 minutter)
Opsamling i fællesskab (15 minutter)

Faglig relevans: Besøget er relevant for elever, som har haft undervisning i enten fysik eller matematik på de gymnasiale uddannelser.

Nøgleord: Energi, elnettet, spænding, matematik, fysik.

Forventet niveau: 3.g på EUX, HTX og STX, med Matematik A og mindst Fysik B.

Forberedelse: Ingen forberedelse.  

Udbytte: Eleverne lærer at forstå, hvordan ohms lov kan bruges på andre måder end i gymnasiet, og de får indsigt ind i en type af modeller, som bruges meget i energisektoren samt får adgang til en sådan model i Excel. 

Maks. antal personer: Ingen umiddelbar øvre grænse; medmindre det af praktiske årsager ikke er muligt.

Forelæser: Energistuderende Tobias Hyldgaard Kristensen. 

Tidspunkt for besøget: Aftales med kontaktperson. 

Varighed: 60 minutter.

Mødested: AAU Energi, Aalborg Universitet, Pontoppidanstræde 101, 9220 Aalborg Ø. Nærmere aftales med kontaktperson.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk Hanne Munk Madsen, AAU Energi. 

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske