Spring til indhold

Fysik - Karakterisering af bølger i vand

Kort beskrivelse af aktiviteten: Foredrag vedrørende begreber inden for bølger i vand samt anvendelser af disse begreber. Øvelse i laboratoriet hvor forskellige typer bølger karakteriseres.

Karakter af besøgets indhold: Foredrag, eksperimenter, målinger, rundvisning eller kombinationer heraf – mulighed for særaftaler / tilpasset aktivitet

Faglig relevans: Fysik, Matematik

Nøgleord: Mekanisk fysik, signal-/databehandling, laboratorieøvelse

Forventet niveau: Kan tilpasses forskellige niveauer - 1.g, 2.g., 3.g - A, B-niveau.

Forberedelse: Ikke påkrævet. Man kan læse kapitel ”The Wave Energy Ressource” i “Handbook of Ocean Wave Energy” Editors: Pecher, Arthur, Kofoed, Jens Peter. Til frit download på https://www.springer.com/gp/book/9783319398884

Vejledning til lab. øvelse kan evt. fremsendes forud.

Udbytte: Orientering om emnet, samt evt. studiemuligheder på AAU, Byggeri, By og Miljø . Data fra øvelser kan evt. bringes med hjem til efterbehandling.

Maks. antal personer: 30

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: Halv dag eller hel dag, efter aftale.

Mødested: Aalborg Universitet, Institut for BUILD, Thomas Mann Vej 23, 9220 Aalborg Ø

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk Thomas Lykke Andersen, BUILD

Detaljeret beskrivelse / Bilag: Nøjere beskrivelse af aktiviteten kan fremsendes efter aftale.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske