AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

The German Tank Problem

Kort beskrivelse af aktiviteten: Under 2. verdenskrig anvendte de allierede statistik til at vurdere antallet af tyske kampvogne. Den statistiske metode byggede på, at tyskerne omhyggeligt tildelte fortløbende serienumre til kampvognene efterhånden som de blev færdige. De allierede registrerede serienumrene på erobrede eller ødelagte tyske kampvogne. Under antagelse af, at de erobrede eller ødelagte kampvogne udgjorde en simpel stikprøve af alle de tyske kampvogne, var det muligt at beregne et estimat af det totale antal tyske kampvogne. Dette estimat viste sig at være langt mere præcist end vurderinger baseret på konventionelle efterretningsmetoder.

Faglig relevans: Matematik, historie.

Nøgleord: Efterretningstjeneste, statistik, 2. verdenskrig, sandsynlighedsregning, kampvognsproduktion.

Forberedelse: Læs artikel af Asger Hobolth: https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-2/AN_2_2013krigstat.pdf

Tidspunkter for besøget: Kan aftales med kontaktperson.

Maks. antal personer: 2.

Besøgets varighed: En halv dag.

Mødested: Aftales med kontaktperson.

Kontaktperson: gymnasiesekretariat@adm.aau.dk  Rasmus Waagepetersen, Institut for Matematiske Fag

Evt. detaljeret beskrivelse / Bilag:

Formular forespørgsel om hjælp til SRP/SOP-projekter i 3.g på AAU