AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Photochromic molecules

Kort beskrivelse af aktiviteten: Photochromiske stoffer er blevet beskrevet allerede I 1900-tallet, da man først observerede at et stof ændrede sin farve, når det kom i kontakt med lys. Det kan observeres i uorgansike såvel som organiske stoffer og i biologiske systemer. Selve farveændringen er en reversibel ændring imellem to former som absorberer lys forskelligt. Disse to former har forskellige absorptions spectra (fig.1) I dag bliver organiske stoffer, der viser denne effekt, brugt I eks. specielle linser, optiske data memory systemer, legetøj, lagring af solarenergi og kameralinser i mobiltelefoner. Den observerede farveændring skyldes typisk en ændring imellem to kemiske konformationer, som sker ved at overføre et hydrogenatom, en elektron, en intramolekylær gruppe overførelse og cis-trans isomerisation.

 


 

Fig 1: Reversible photocolouration of compound A (taken from: Hadjoudis &Mavridis (2004) Chem.Soc.Rev., 33, 579-588) B) : Keto-enol form of N-salicylideneanilines (Taken from: Rawat et al. (2015) Open chemistry journal, Vol 2, p.7-19.) C) Salicylideneanilines selectively exposed to light at 405 nm. (taken from: Ganrude, Journal of Undergraduate Scholarship, Longwood University, Chemistry, Reseach, Vol. 5

Faglig relevans: Fysik, Kemi, Teknologi, Teknikfag, Innovation

Nøgleord: Kemisk syntese, karakterisering, interaktion af stoffer med lys, materialer

Forberedelse: Organisk syntese (schiff base), absorptions spektroskopi

Tidspunkter for besøget: Kan aftales med kontaktperson

Maks. antal personer: Max 3 personer

Besøgets varighed: En halv dag op til to eftermiddage

Mødested: Aftales med kontaktperson

Kontaktperson: gymnasiesekretariat@adm.aau.dk  Peter Fojan, Institut for Materialer og Produktion

Evt. detaljeret beskrivelse / Bilag:

Formular forespørgsel om hjælp til SRP/SOP-projekter i 3.g på AAU