AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Design af Storebæltsbroens kabler

Kort beskrivelse af aktiviteten: Et af de centrale elementer i store hængebroer, så som Storebæltsbroen, er de kabler,
som holder vejbanen oppe. I denne opgave er formålet at undersøge hvordan kabelkræfterne afhænger af broens udformning. Dette undersøges både teoretisk og eksperimentelt.

Faglig relevans: Matematik A, Fysik A/B, Teknikfag,

Nøgleord: Byggeri, kræfter, spændinger, beregninger, kabler.

Forberedelse: Bærende konstruktioner 1, kapitel 13, Poulsen og Olesen, Polyteknisk forlag.

Tidspunkter for besøget: Kan aftales med kontaktperson

Maks. antal personer: 15-20

Besøgets varighed: Hel dag

Mødested: Thomas Manns Vej 23, 9200 Aalborg

Kontaktperson: gymnasiesekretariat@adm.aau.dk  Lene Faber Ussing, Institut for Byggeri, By og Miljø

Evt. detaljeret beskrivelse / Bilag Der udføres forsøg i byggeri og anlægs laboratorie for bærende konstruktioner. Forsøgene kan bestå af et trækforsøg, hvorved kabelmaterialets styrke kan fastlægges. Denne styrke bruges i dimensioneringen af kablet.
Ligeledes kan der måles på de kabelkræfter, som opstår i kablerne ved belastning. Dette kan sammenlignes med beregninger, for at dokumenterer validiteten af beregningerne. Eleven medbringer selv madpakke og PC. Derudover praktisk tøj til laboratorieforsøg. Ved Laboratorieforsøg, er det påbudt at være iført sikkerhedssko, som kan udlånes på dagen.

Formular forespørgsel om hjælp til SRP/SOP-projekter i 3.g på AAU