AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Når jorden skælver i Danmark

Kort beskrivelse af aktiviteten: Virkning af jordskælv kan dæmpes eller forstærkes af forskellige geologiske lag i
undergrunden. Derfor er det afgørende at vi som ingeniører ved på hvilke jordlag et byggeri skal opføres.

Karakter af besøgets indhold: Foredrag, eksperimenter, rundvisning eller kombinationer heraf – mulighed for
særaftaler / tilpasset aktivitet

Faglig relevans: Fysik, Matematik, Teknologi, Teknikfag, Innovation

Nøgleord: Byggeri, jordskælv, naturkatastrofer, miljø.

Forventet niveau: 1.g, 2.g.. A, B-niveau

Forberedelse: http://www.geus.dk/udforsk-geologien/laering-om-geologi/jordskaelv-og-pladetektonik/

Udbytte: Forståelse for byggeri i jordskælvspåvirkede zoner.

Maks. antal personer: 12 – 18.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson

Besøgets varighed: Halv dag, efterfølgende kan fortsættes med besvarelse af opgave.

Mødested: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Øst

Kontaktperson: gymnasiesekretariat@adm.aau.dk  Lene Faber Ussing, Institut for Byggeri og Anlæg

Detaljeret beskrivelse / Bilag: Hver dag sker der flere jordskælv i Danmark. Normalt er de små og uden betydning, I
1985 blev der på dansk område registeret et jordskælv på 4,7 på Richterskalaen. Sådanne jordskælv har betydning for
hvordan vi designer og udformer byggerier som f.eks. højhuse og store broer. Danske ingeniører arbejder i dag globalt
og derfor er jordskælvsproblematikker ofte en del af designgrundlaget.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=jYne5k9NrBo

Praktiske forhold: Elever skal medbringe PC. Ved heldagsarrangement medbringes madpakke m.v. Praktisk tøj. Tøj kan blive lettere snavset.

Formular om besøg