AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Tilbud til andre uddannelsesinstitutioner

AAU's samarbejde med danske uddannelsesinstitutioner

Aalborg Universitet samarbejder med en række andre uddannelsesinstitutioner i Danmark, bl.a. den nordjyske professionshøjskole University College Nordjylland (UCN). Er du interesseret i et samarbejde med AAU, har du mulighed for det.

Samarbejdet mellem AAU og UCN

UCN og Aalborg Universitet har prioriteret et tæt samarbejde med henblik på at sikre en fortsat udvikling af videregående uddannelse i Nordjylland. Samarbejdet har fokus på at styrke fælles videnudvikling og videndeling mellem undervisere og studerende på videregående uddannelser i regionen.

UCN og AAU samarbejder om at nedbryde barrierer mellem forskellige niveauer og sektorer i uddannelsessystemet. Samarbejdet bliver løbende udviklet – herunder gennem konkrete projekter på både institutions- og uddannelsesniveau.

Indgå samarbejde med Aalborg Universitet

Hvis du og din uddannelsesinstitution er interesseret i at indgå et samarbejde med AAU eller blot ønsker at høre mere om samarbejdsmulighederne, er du velkommen til at kontakte AAU Match ved AAU innovation på: match@aau.dk 

Kontakt AAU

Hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder for at samarbejde med Aalborg Universitet, er du altid velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
Tlf.: 9940 9940
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk