Aktuelle myndighedssamarbejder

Foto: Belysning af veje

SAMARBEJDE MED VEJDIREKTORATET - EVALUERING AF ÆNDRING AF BELYSNING PÅ VEJENE

Trafikforskere fra Sektionen for Veje, Trafik og Transport på AAU indgår som ekstern samarbejdspartner med Vejdirektoratet på et 1-årigt forsøgsprojekt om ændringer af belysningen på vejene. Et forsøg som ifølge Vejdirektoratet vil medføre besparelser i energiforbruget, der svarer til 400 parcelhuses forbrug om året.

I samarbejdet bistår AAU-forskere med at undersøge, hvordan slukning af belysningen på motorvejen påvirker trafikanternes sikkerhed og adfærd.  Konkret evaluerer AAU-forskere sikkerhed og trafikantadfærd. Det sker med afsæt i data fra en række af Vejdirektoratets databaser og på baggrund af automatisk videoanalyse med software, der er udviklet på Lunds Universitet og AAU. Derudover giver projektet mulighed for at afprøve og sammenkoble forskellige datakilder i undersøgelserne og teste nye analysemetoder til gavn for både forskningsmiljøerne og samarbejdspartner.

Logo: Bolig og planstyrelsen

RAMMEKONTRAKT MED BOLIG- OG PLANSTYRELSEN

Aalborg Universitet har en rammeaftale med Bolig- og Planstyrelsen om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for bygge- og boligområdet det byggede miljø, som varetages af BUILD (Institut for Byggeri, By og Miljø).

Midlerne til dækning for universitetets leverancer er fastsat med en bevilling på Finansloven. Bevillingen dækker to formål:

  1. At yde aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøttelse af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet.
  2. At udføre grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet.

De nærmere vilkår for midlernes anvendelse er fastsat i en rammeaftale med et forskningsprogram og en række konkrete resultatmål.

Læs mere på BUILD's hjemmeside.

Logo: Jobcenter

SAMARBEJDE MELLEM AAU'S CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING OG STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING

Beskæftigelsesprojekt for unge mellem 18 og 30 år
Center for Ungdomsforskning har bidraget til evalueringen af ’Brobygning til Uddannelse’ for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet. Evalueringen er gennemført som en såkaldt "videnspilot", hvor en indsats for unge mellem 18 og 30 år er blevet prøvet af. Indsatsen har haft til formål at hjælpe flere unge i ordinær uddannelse eller arbejde. Evalueringen bygger bl.a. på kvalitativ empiri, der indbefatter feltarbejde på 12 deltagende projekter, herunder interview med de unge selv.

Udover den kvalitative del bidrog AAU-forskerne evalueringen med en motivationsanalyse og en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt både unge og mentorer. Den samlede rapport og særligt motivationsanalysen er efterfølgende anvendt i praksis og formidlet til alle jobcentre i Danmark.