Samarbejde med Vejdirektoratet

Samarbejde med Vejdirektoratet

Evaluering af ændring af belysning på vejene

Trafikforskere fra Sektionen for Veje, Trafik og Transport på AAU indgår som ekstern samarbejdspartner med Vejdirektoratet på et 1-årigt forsøgsprojekt om ændringer af belysningen på vejene. Et forsøg som ifølge Vejdirektoratet vil medføre besparelser i energiforbruget, der svarer til 400 parcelhuses forbrug om året.

I samarbejdet bistår AAU-forskere med at undersøge, hvordan slukning af belysningen på motorvejen påvirker trafikanternes sikkerhed og adfærd.  Konkret evaluerer AAU-forskere sikkerhed og trafikantadfærd. Det sker med afsæt i data fra en række af Vejdirektoratets databaser og på baggrund af automatisk videoanalyse med software, der er udviklet på Lunds Universitet og AAU. Derudover giver projektet mulighed for at afprøve og sammenkoble forskellige datakilder i undersøgelserne og teste nye analysemetoder til gavn for både forskningsmiljøerne og samarbejdspartner.

Kontakt

Thorkild Ærø
Prodekan for myndighedsbetjening og sektorarbejde
Tlf.: 21426859
E-mail: tka@adm.aau.dk

 

Klavs Odgaard Christensen
Strategisk rådgiver for myndighedsbetjening og sektorarbejde
Tlf.: 2136 9150
E-mail: koc@adm.aau.dk