BESKÆFTIGELSESPROJEKT FOR UNGE MELLEM 18 OG 30 ÅR

Et samarbejde mellem AAU's CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING og STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING

Center for Ungdomsforskning har bidraget til evalueringen af ’Brobygning til Uddannelse’ for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet. Evalueringen er gennemført som en såkaldt "videnspilot", hvor en indsats for unge mellem 18 og 30 år er blevet prøvet af. Indsatsen har haft til formål at hjælpe flere unge i ordinær uddannelse eller arbejde. Evalueringen bygger bl.a. på kvalitativ empiri, der indbefatter feltarbejde på 12 deltagende projekter, herunder interview med de unge selv.

Udover den kvalitative del bidrog AAU-forskerne evalueringen med en motivationsanalyse og en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt både unge og mentorer. Den samlede rapport og særligt motivationsanalysen er efterfølgende anvendt i praksis og formidlet til alle jobcentre i Danmark.  

 

Kontakt

Thorkild Ærø
Prodekan for myndighedsbetjening og sektorarbejde
Tlf.: 21426859
E-mail: tka@adm.aau.dk

 

Klavs Odgaard Christensen
Strategisk rådgiver for myndighedsbetjening og sektorarbejde
Tlf.: 2136 9150
E-mail: koc@adm.aau.dk