RAMMEKONTRAKT MED TRAFIK-, BYGGE-, OG BOLIGSTYRELSEN

RAMMEKONTRAKT MED TRAFIK-, BYGGE-, OG BOLIGSTYRELSEN

Rammekontrakt med Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen

Aalborg Universitet har en rammeaftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for bygge- og boligområdet det byggede miljø, som varetages af SBi ved BUILD (Institut for Byggeri, By og Miljø).

Midlerne til dækning for universitetets leverancer er fastsat med en bevilling på Finansloven. Bevillingen dækker to formål:

  1. At yde aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøttelse af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet.
  2. At udføre grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet.

De nærmere vilkår for midlernes anvendelse er fastsat i en rammeaftale med et forskningsprogram og en række konkrete resultatmål.

Læs mere på BUILD's hjemmeside.

Kontakt

Thorkild Ærø
Prodekan for myndighedsbetjening og sektorarbejde
Tlf.: 21426859
E-mail: tka@adm.aau.dk

 

Klavs Odgaard Christensen
Strategisk rådgiver for myndighedsbetjening og sektorarbejde
Tlf.: 2136 9150
E-mail: koc@adm.aau.dk