For myndigheder og sektorer

Kontakt

Thorkild Ærø
Prodekan for myndighedsbetjening og sektorarbejde
Tlf.: 21426859
E-mail: tka@adm.aau.dk

 

Klavs Odgaard Christensen
Strategisk rådgiver for myndighedsbetjening og sektorarbejde
Tlf.: 2136 9150
E-mail: koc@adm.aau.dk

MYNDIGHEDSBETJENING OG SEKTORSAMARBEJDE PÅ AAU
 

Aalborg Universitet (AAU) prioriterer samarbejde med det omkringliggende samfund højt. Det gælder også samarbejdet med myndigheder og sektorer.  

Som universitet leverer vi forskningsbaseret myndighedsbetjening, der bygger på uvildig og velkvalificeret viden, der kan skabe grundlag for store samfundsmæssige beslutninger – både lokalt og nationalt. Forskningen kan fx inddrages, når Folketinget, ministerier, styrelser, regioner og kommuner skal håndtere komplekse forhold og træffe valg med store økonomiske og sociale konsekvenser til følge. Her leverer AAU beslutningsstøtte, der er baseret på videnskabelig evidens og dermed kan underbygge ny politik eller lovgivning.

AAU’s samarbejde med myndigheder kan med fordel også bruges til at skabe innovation og udvikling i en given sektor. For i samspillet mellem universitetet, myndigheder og sektorer opstår der værdifuld indsigt i, hvordan forskellige brancher fungerer under de love og regler, som regulerer forskellige sektorer. Et samarbejde mellem forskere fra AAU og en sektor kan fx give svar på, hvordan man bedst forener kommercielle interesser med bæredygtig udvikling.

Det kan vi tilbyde myndigheder og sektorer:

 • At være det samarbejdende bindeled mellem jer som myndighed eller sektor og de forskere, som kan løse jeres opgaver.
 • At være jeres indgang til AAU´s forskningsmiljøer og formidle de rette kontakter til jer for at komme godt i gang med et samarbejde med vores forskere.
 • At præsentere jer for samarbejdsmuligheder med vores stærke forskere inden for den grønne og klimavenlige dagsorden og andre nøgleområder som bl.a. dækker byggeri, boliger, transport, energi, miljø, det sociale område, arbejdsmarkedsforhold og sundhed.
 • At facilitere møder mellem embedsværket og vores forskere på vores campus i enten København, Aalborg eller Esbjerg.

AAU’s forskere er klar til at gå i dialog om forskningsbaseret myndighedsbetjening og sektorsamarbejde på alle universitetets fagområder.

 

 • +

  Hvad får myndigheder ud af at samarbejde med forskere på AAU?

  Som myndighed eller sektor får man adgang til den bedste og mest aktuelle viden og forskning inden for en række centrale samfundsområder som fx grøn omstilling, energi, byggeri, miljø og transport. AAU kan i samarbejdet bidrage med en viden, der kan indgå som solid og kvalificeret beslutningstingstøtte til det politisk-administrative arbejde i styrelser, ministerier, kommuner, regioner og sektorer.

  Som myndighed eller sektor får man også adgang til et universitet, der vægter det gode samarbejde højt. AAU betjener allerede en vifte af myndigheder inden for inden for både det naturvidenskabelige og tekniske område og det samfundsvidenskabelige og humanistiske område. På det ingeniør- og naturvidenskabelige område løser Institut for Kemi og Biovidenskab flere opgaver for Miljøstyrelsen, og Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD) har en rammeaftale med Transport- og Boligministeriet om at levere viden på særligt byggeområdet, der bl.a. rummer det ingeniørvidenskabelige område. På transportområdet løser forskere opgaver for bl.a. Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet.

 • +

  Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg ønsker at få mere at vide?

  Det kan Thorkild Ærø, der er prodekan for forskningsbaseret myndighedsbetjening og sektorsamarbejde, eller strategisk rådgiver på samme område Klavs Odgaard Christensen. De har begge mange års erfaring med myndighedssamarbejde.

  De har deres daglige gang på AAU´s campus i København og er dermed tæt på ministerier og et stort antal styrelser, men de kommer også til Aalborg og Esbjerg med jævne mellemrum. Du er velkommen til at kontakte begge for rådgivning, sparring og for at blive klogere på feltet.

   

 • +

  På hvilke områder betjener AAU allerede myndigheder?

  AAU betjener allerede en bred vifte af myndigheder inden for inden for både det naturvidenskabelige og tekniske område og det samfundsvidenskabelige og humanistiske område.

  På det ingeniør- og naturvidenskabelige område løser Institut for Kemi og Biovidenskab flere opgaver for Miljøstyrelsen, og Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD) har en rammeaftale med Transport- og Boligministeriet om at levere viden på særligt byggeområdet, der bl.a. rummer det ingeniørvidenskabelige område. På transportområdet løser forskere opgaver for bl.a. Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet.

  På det humanistiske og samfundsvidenskabelige område har AAU's Center for Ungdomsforskning eksempelvis løst flere interessante opgaver for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

”Forskningsbaseret myndighedsbetjening handler jo netop om at bidrage med en viden, der kan gøre en forskel i verden. Jeg har fx været med til at undersøge, hvordan vi hjælper unge, der har svært i uddannelsessystemet, til at gennemføre en uddannelse. Vi lavede en pjece om, hvordan man skaber motivation hos unge, og den er blevet taget i brug på mange jobcentre.”

Anne Görlich, lektor ved Center for Ungdomsforskning på AAU.