ForsideSamarbejde

Samarbejde med myndigheder og sektorer

På Aalborg Universitet (AAU) samarbejder vi med det omgivende samfund. Det er en stor del af vores DNA, som vi prioriterer højt, og dermed er samarbejde en helt central del af både vores forskning og vores uddannelser. Det gælder også samarbejdet med myndigheder og sektorer. 

Som universitet leverer vi forskningsbaseret myndighedsbetjening, der bygger på uvildig og velkvalificeret viden og rådgivning, der kan skabe grundlag for samfundsmæssige beslutninger – både lokalt og nationalt. Forskningen kan fx inddrages, når Folketinget, ministerier, styrelser, regioner og kommuner skal håndtere komplekse forhold og træffe valg med store økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser til følge. Her leverer AAU beslutningsstøtte, der er baseret på videnskabelig evidens og dermed kan underbygge og kvalificere ny politik eller lovgivning med viden på et givet område, der hviler på solid og objektiv forskning.

AAU’s samarbejde med myndigheder kan også bruges til at skabe innovation og udvikling i en given sektor. For i samspillet mellem universitetet, myndigheder og sektorer opstår der værdifuld indsigt i, hvordan forskellige brancher fungerer under de love og regler, som regulerer forskellige sektorer. Et samarbejde mellem forskere fra AAU og en sektor kan fx give svar på, hvordan man bedst forener traditionelle, kommercielle interesser med bæredygtig udvikling.

AAU leverer myndighedsbetjening og samarbejder med en lang række myndigheder. Det gælder blandt andre:

 • Bolig- og Planstyrelsen
 • Miljøstyrelsen
 • Energistyrelsen
 • Færdselsstyrelsen
 • Vejdirektoratet
 • Motorstyrelsen
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
   

Se mere om aktuelle myndighedssamarbejder

 • Samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  AAU's Center for Ungdomsforskning har bidraget til evalueringen af ’Brobygning til Uddannelse’ for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet. Læs mere om projektet via linket herunder.

  Beskæftigelsesprojekt for unge 18-30 år

 • Rammekontrakt med Bolig- og Planstyrelsen

  AAU har en rammeaftale med Bolig- og Planstyrelsen om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for bygge- og boligområdet det byggede miljø, som varetages af Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD). Læs mere om rammekontrakten via linket herunder

  Rammeaftale mellem Aalborg Universitet og Bolig-og Planstyrelsen

 • Samarbejde med vejdirektoratet

  Trafikforskere fra Sektionen for Veje, Trafik og Transport på AAU indgår som ekstern samarbejdspartner med Vejdirektoratet på et 1-årigt forsøgsprojekt om ændringer af belysningen på vejene. Et forsøg som ifølge Vejdirektoratet vil medføre besparelser i energiforbruget, der svarer til 400 parcelhuses forbrug om året. Læs mere om samarbejdet via linket herunder

  EVALUERING AF ÆNDRING AF BELYSNING PÅ VEJENE

Kontakt

Thorkild Ærø
Prodekan for myndighedsbetjening og sektorarbejde
Tlf.: 21426859
E-mail: tka@adm.aau.dk