AAU logo

Samarbejde med myndigheder og sektorer

Kontakt

Thorkild Ærø
Prodekan for myndighedsbetjening og sektorarbejde
Tlf.: 21426859
E-mail: tka@adm.aau.dk

 

Klavs Odgaard Christensen
Strategisk rådgiver for myndighedsbetjening og sektorarbejde
Tlf.: 2136 9150
E-mail: koc@adm.aau.dk

Myndighedsbetjening og sektorsamarbejde på AAU
 

På Aalborg Universitet (AAU) samarbejder vi med det omgivende samfund. Det er en stor del af vores DNA, som vi prioriterer højt, og dermed er samarbejde en helt central del af både vores forskning og vores uddannelser. Det gælder også samarbejdet med myndigheder og sektorer.  

Som universitet leverer vi forskningsbaseret myndighedsbetjening, der bygger på uvildig og velkvalificeret viden og rådgivning, der kan skabe grundlag for samfundsmæssige beslutninger – både lokalt og nationalt. Forskningen kan fx inddrages, når Folketinget, ministerier, styrelser, regioner og kommuner skal håndtere komplekse forhold og træffe valg med store økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser til følge. Her leverer AAU beslutningsstøtte, der er baseret på videnskabelig evidens og dermed kan underbygge og kvalificere ny politik eller lovgivning med viden på et givet område, der hviler på solid og objektiv forskning.

AAU’s samarbejde med myndigheder kan også bruges til at skabe innovation og udvikling i en given sektor. For i samspillet mellem universitetet, myndigheder og sektorer opstår der værdifuld indsigt i, hvordan forskellige brancher fungerer under de love og regler, som regulerer forskellige sektorer. Et samarbejde mellem forskere fra AAU og en sektor kan fx give svar på, hvordan man bedst forener traditionelle, kommercielle interesser med bæredygtig udvikling.

AAU leverer myndighedsbetjening og samarbejder med en lang række myndigheder. Det gælder blandt andre:

  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  • Miljøstyrelsen
  • Energistyrelsen
  • Færdselsstyrelsen
  • Vejdirektoratet
  • Motorstyrelsen
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.