AAU logo

AAU's strategi og udviklingskontrakt

Strategien for Aalborg Universitet fungerer understøttende for AAU's udvikling og som strategisk ledelsesgrundlag. AAU’s udviklingskontrakt er indgået med uddannelsesministeren og er med til at fastholde og udbygge AAU’s særlige styrkepositioner.

viden for verden - strategi 2016-2021

Viden for verden er Aalborg Universitets overordnede strategi, som skal danne rammen, udstikke retningen og angive ambitionsniveauet for universitetet frem til 2021. Vores strategi skal sikre, at vi fortsat udvikler vores styrkepositioner, og den skal gøre os klar til at møde de udfordringer og muligheder, vi allerede nu kan se konturerne af.

Strategien gælder for perioden 2016-2021, og den er blevet til gennem en åben og inkluderende proces, hvor medarbejdere, studerende og eksterne samarbejdsparter har været vigtige aktører. Universitetets bestyrelse godkendte strategien i oktober 2015.

AAU's strategi for 2016-2021 definerer universitetets overordnede mission og vision samt visioner og indsatser indenfor fem områder:

 • Forskning
 • Problembaseret læring
 • Uddannelse
 • Vidensamarbejde
 • Vores organisation

Læs hele AAU's strategi 2016-2021

Læs mere på strategi.aau.dk

Aalborg Universitets udviklingskontrakt

AAU har i januar 2015 indgået en treårig udviklingskontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. Kontrakten består af 16 målepunkter indenfor:

 • Bedre kvalitet i uddannelserne
 • Større relevans og øget gennemsigtighed
 • Bedre sammenhæng og samarbejde
 • Styrket internationalisering
 • Øget social mobilitet – flere talenter i spil
 • Øget innovation og forskningssamarbejde med det omgivende samfund
 • Forskningsformidling
 • Studiemiljø

Målepunkterne i udviklingskontrakten er fastsat på områder, hvor både ministeren og universitetet har interesse i at skabe fremdrift og forbedringer.
 

Læs AAU’s udviklingskontrakt

Ved årets udløb gennemgås resultaterne for hvert enkelt målepunkt, herunder de initiativer, der er iværksat i løbet af året med henblik på at skabe fremgang på området. Målrapporteringen kan ses i Aalborg Universitets årsrapport.

Kontakt AAU

Har du spørgsmål til Aalborg Universitets strategi og udviklingskontrakt, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940