Forskning
Samarbejde

AAU's mission, vision og værdier

Aalborg Universitets strategi 2016-2021 definerer AAU's mission og vision og bygger på universitetets værdier og værdigrundlag.

Mission for Aalborg Universitet

AAU bidrager til det globale samfunds videnopbygning og til udvikling af det danske samfunds velstand, velfærd og kultur. Det sker gennem forskning, forskningsbaseret uddannelse, myndighedsbetjening og vidensamarbejde. Vi uddanner studerende til fremtiden og baserer vores aktiviteter på et dynamisk og forandringsskabende samarbejde med det omgivende samfund.

Vores medarbejdere favner alle videnskaber og arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, der udfordrer det eksisterende og skaber robuste, forskningsbaserede løsninger på samfundets komplekse udfordringer.

Vision for AAU

Den overordnede ambition i AAU’s strategi 2016-2021 er, at vi ved udløbet af strategiperioden har realiseret vores vision:

 • Vi fungerer og anerkendes som et universitet med en unik profil og med høj kvalitet i alle aktiviteter.
 • Vi er internationalt anerkendt for fremragende problem- og løsningsorienteret forskning.
 • Vi uddanner studerende til fremtidens samfund.
 • Vi udlever vores grundprincipper for problem- og projektbaseret læring og er internationalt anerkendt for læringsformens dokumenterede resultater.
 • Vi er en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, myndigheder og institutioner, og vores vidensamarbejder er gensidige, fokuserede og særligt udvalgt.

AALBORG UNIVERSITETS SÆRKENDER

AAU’s værdier har været med til at skabe universitetets særlige virksomhedskultur, der afspejler sig i en række særkender. Særkenderne er de kvaliteter, der adskiller AAU fra andre universiteter. Det er ikke de enkelte særkender i sig selv, der er det særlige ved AAU. Det er derimod kombinationen af disse, der er vores styrke.

PROBLEMORIENTERING

AAU har en stærk tradition for en problembaseret tilgang til forskning og uddannelse. Forskere, studerende og færdige kandidater arbejder analytisk, helheds-, problem- og løsningsorienteret.

sAMARBEJDE

AAU bedriver videnskab i tæt samarbejde mellem medarbejdere, studerende, erhvervsliv og offentlige partnere. Den tætte kontakt mellem universitetet og eksterne samarbejdspartnere er en forudsætning for vores arbejde med autentiske problemstillinger.

ENGAGEMENT

AAU er præget af de ansattes og de studerendes handlekraft og dynamik. AAU er for engagerede ansatte og studerende, der tager ansvar og får ting til at ske på universitetet og i omverdenen.

FORANDRING

AAU skaber viden, der ændrer verden. Vores problemorienterede tilgang til forskning, uddannelse, videnformidling og samarbejde gør en forskel og skaber forandring.

I universitetets strategi for 2016-2021 fokuserer indsatserne på at understøtte og udvikle de fire særkender, så vi i 2021 fremstår som en endnu stærkere udgave af det unikke universitet, vi allerede er i dag.

 

Aalborg Universitets værdigrundlag

Udover de værdier, der er med til at give Aalborg Universitet sine særkender, deler vi en række værdier med andre forskningsuniversiteter. Universitetet er således medunderskriver på Magna Charta Universitatum, der blandt andet dækker over disse værdier:

 • Forskningsfrihed
 • Ytringsfrihed
 • Uafhængighed af religiøse, politiske eller kommercielle interesser
 • Videnskabelig redelighed og videnskabsetisk integritet
 • Stræben efter videnskabelig og undervisningsmæssig excellence
 • Dannelse gennem videnskab
 • Konstruktiv kritik

Kontakt AAU

Har du spørgsmål til Aalborg Universitets strategi, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940