Forskning
Samarbejde

Rammekontrakt

Aalborg Universitets rammekontrakt 2018-2021

Aalborg Universitet har i juni 2018 indgået en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. (Læs også nyhed: Nye AAU-mål godkendt af minister). Aalborg Universitet vil i rammekontraktens periode 2018-2021 arbejde med følgende seks strategiske mål for universitetets kerneopgaver: 

  1. Bidrage til løsning af globale udfordringer gennem en styrket tværvidenskabelig forskningsindsats
  2. Styrket fundament for excellent forskning gennem målrettet rekruttering og fastholdelse af fremtidens dygtigste forskere
  3. En relevant og fremtidsorienteret uddannelsesportefølje af høj kvalitet
  4. Højt læringsudbytte gennem en øget studieintensitet
  5. Styrket kvalitet af uddannelserne gennem digitalisering af AAU’s læringsmodel PBL (Problembaseret Læring)
  6. Mere viden til verden gennem øget omsætning og formidling af forskningsbaseret viden til det omgivende samfund

Målepunkterne er fastsat på områder, hvor både ministeren og universitetet har interesse i at skabe fremdrift og forbedringer.
 

Læs AAU’s rammekontrakt

De strategiske rammekontrakter afløser de tidligere udviklingskontrakter, som var en aftale mellem universitet og ministeren om en række konkrete målepunkter. For AAU's vedkommende var der tale om 16 målepunkter i udviklingskontrakten for 2015-2017. 

Ved årets udløb gennemgås resultaterne for hvert enkelt målepunkt, herunder de initiativer, der er iværksat i løbet af året med henblik på at skabe fremgang på området. Målrapporteringen kan ses i Aalborg Universitets årsrapport.

Kontakt AAU

Har du spørgsmål til Aalborg Universitets strategi eller rammekontrakt, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940