AAU logo

Aalborg Universitets skoler og studienævn

En skole på Aalborg Universitet er et fagfællesskab, som består af et eller flere studienævn med fagligt beslægtede uddannelser. AAU's skoler ledes af en studieleder, som assisteres af et studieråd. Studielederen er formand for studierådet, som består af formænd og næstformænd for de studienævn, der hører til den pågældende skole.

Yderligere information

Har du generelle spørgsmål til Aalborg Universitets organisation, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940

Skole for Arkitektur, Design og Planlægning

Skolen for Læring og Anvendt Filosofi

Studieleder: Nikolaj Stegeager

Fakultet: Humanistisk og samfundsvidenskabelig (TVÆRFAKULTÆR SKOLE)
Engelsk titel: Learning and Applied Philosophy (LEAP)

Studienævn


Skolens hjemmeside

Skole for Informations- & Kommunikationsteknologi

Studieleder: Uffe Kjærulff

Fakultet: Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Engelsk titel: School of Information and Communication Technology 

studienævn


Skolens hjemmeside

Skole for Ingeniør- og Naturvidenskab

Skole for Jura

Studieleder: Liselotte Madsen

Fakultet: Samfundsvidenskabelig
Engelsk titel: Law School
 

studienævn

 


Skolens hjemmeside

Skole for Musik, Musikterapi, Psykologi, Art, Kommunikation og Teknologi

Studieleder: Tom Nyvang

Fakultet: Humanistisk
Engelsk titel: School of Music, Music Therapy, Psychology, Art, Communication and Technology (MPACT)

studienævn
Skolens hjemmeside

Skole for Kultur og Globale Studier

Skole for Medicin og Sundhed

Studieleder: Mette Dencker Johansen

Fakultet: Sundhedsvidenskabelig
Engelsk titel: School of Medicine and Health
 

studienævn

Skole for Statskundskab

Skole for Økonomi og Erhvervsstudier

Studieleder: Erling Jensen

Fakultet: Samfundsvidenskabelig
Engelsk titel: School of Business and Economics

studienævn

Skole for business og samfundsvidenskab, AAU Executive

Studieleder: Lars Krull

Fakultet: Samfundsvidenskabelig
Engelsk titel: School of Business and Social Sciences, AAU Executive

studienævn

 

SKOLENS HJEMMESIDE