AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

AAU's værdigrundlag

AAU's værdigrundlag

Der findes et sæt af værdier, der adskiller Aalborg Universitet fra andre universiteter, og som har været med til at skabe universitetets særlige virksomhedskultur. Værdierne, der er udviklet over årene, er fokuseret omkring:

 • Kreativitet: Aalborg Universitet opfatter det som en grundlæggende værdi at gå nye veje inden for forskning, uddannelse, administration og udveksling af viden med vores omgivelser.
   
 • Åbenhed: Universitetet betragter åbenhed som en forudsætning for den fortsatte udfoldelse af universitetets kreative og innovative potentiale. Dette indebærer åbenhed for såvel dialog, nye tanker og ideer som for konstruktiv kritik og anderledes opfattelser.
   
 • Samarbejde: Samarbejde bør være præget af tillid og respekt og samtidigt være grænseoverskridende og sporsættende i en stadig søgen efter nye former, områder og partnere.

Værdier som AAU deler med andre forskningsuniversiteter

Udover de værdier, der er med til at give Aalborg Universitet sin særlige profil, deler vi en række værdier med andre forskningsuniversiteter. Universitetet er således medunderskriver på Magna Charta Universitatum. De værdier er bl.a.:

 • Respekt for de grundlæggende akademiske værdier – forskningsfrihed, uafhængighed af partsinteresser, videnskabelig redelighed og stræben efter videnskabelig excellence
 • Bidrag til at konsolidere og udvikle det demokratiske samfund
 • Interaktion mellem fagområder, grundforskning og anvendt forskning
 • Fokuseret satsning på få excellente forskningsområder
 • Opbakning til spirende forskningstalenter
 • Bred satsning på forskningsbaseret undervisning
 • Særlige udfordringer for elitestuderende
 • Internationalisering af universitetets forskning, uddannelser og administration.