AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Overgang til beskæftigelse

Overgang til beskæftigelse

Her finder du statistik informationer og kandidatundersøgelsen, som viser Aalborg Universitet dimittenders overgang til beskæftigelse efter endt uddannelse.

Statistik

Se statistik for nyuddannedes overgang til beskæftigelse på Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling's hjemmeside.

Kandidatundersøgelsen

Aalborg Universitets Karrierecenter udvikler og foretager bl.a. undersøgelser af de studerendes beskæftigelsesmønstre og opdaterer løbende vores viden gennem Akademikernes Centralorganisation (AC), faglige organisationer, a-kasser og andre arbejdsmarkedsparter. Karrierecentrets survey-enhed varetager Kandidat- og Aftagerundersøgelsen.

Se Kandidatundersøgelsen gennemført af Karrierecentrets survey-enhed.

Om kandidatundersøgelsen
Kandidatundersøgelsen var i form af spørgeskemaer, som blev udsendt til bachelorer og kandidater, der dimitterede fra AAU i 2002 til og med 2007. Dog gjaldt det dimittender fra årgang 2002 til og med 2006 for Det Humanistiske Fakultet. Resultaterne giver fakulteterne særlig nyttig viden om bl.a.:

Dimittendernes vej fra dimission til job, herunder deres overvejelser om karrieremuligheder undervejs i uddannelsen
Dimittendernes første og nuværende beskæftigelse, herunder hvilke jobfunktioner de varetager
Dimittendernes vurdering af uddannelsens arbejdsmarkedsrelevans.