AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Karakterstatistik - gennemsnit for alle eksamener

Karakterstatistik - gennemsnit for alle eksamener

Nedenfor er links til karaktergennemsnit på de enkelte uddannelser. Der er tale om gennemsnit af dimittenders karaktergennemsnit i de pågældende år. Den enkelte dimittends gennemsnit er beregnet af STADS som et vægtet gennemsnit af alle prøver på enten (professions)bachelor- eller kandidatuddannelsen og er ikke altid ECTS-vægtet. Vægten er bestemt af det enkelte studienævn. Gennemsnittet er registreret på rammen.

Uddannelser, der indeholder to fag, er placeret efter det centrale fag. Uddannelser med under 4 dimittender i et givet studieår vises ikke af diskretionshensyn.

Tabellerne indeholder et normalt gennemsnit, men også "kvartiler" og "percentiler" . F.eks. viser 75 %-kvartilet det gennemsnit, hvor 75 % har et lavere gennemsnit. Sagt på en anden måde tilhører dette gennemsnit de 25 % højeste gennemsnit. På tilsvarende vis gælder samme tolkning for 90% og 95%-percentilet som gennemsnittene for hhv. de 10% og 5% højeste. Disse oplysninger kan være relevante i visse lande, f.eks. i USA, i forbindelse med ansøgning om studieophold eller arbejde.

Humaniora

Samfundsvidenskab


Sundhedsvidenskab


Teknisk og Naturvidenskab

 Senest opdateret 23.10.2018