AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
AAU's samarbejde med Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet)

AAU's samarbejde med Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet)

Aalborg Universitet (AAU) og Ilisimatusarfik indgik i marts 2012 en 5-årig samarbejdsaftale, der gælder i perioden 2012 – 2017.

Lagt online: 03.09.2013

Med aftalen fortsætter AAU og Ilisimatusarfik det samarbejde, der er udviklet gennem en årrække. Rammerne for samarbejdet blev sat med den første aftale, som blev indgået i oktober 2007 på Ilisimatusarfik.

I de senere år har der været uddannelses- og forskningssamarbejde mellem AAU og Ilisimatusarfik primært inden for følgende områder:

 • arktisk teknologisk og økonomisk planlægning
 • socialrådgiveruddannelsen
 • adjunktpædagogik
 • arktiske forhold og turisme
 • de merkantile uddannelser (HD)
 • regulering/strategisk miljøvurdering

Der arbejdes pt. med planer om udbud af jura-uddannelser, målrettet grønlandske forhold.

Læs aftalen om samarbejdet mellem Ilisimatusarfik og Aalborg Universitet
 

Centre for Innovation and Research in Culture and Learning in the Arctic (CIRCLA)

Som støtte for en udbygget forskningsmæssig indsats etablerede AAU i 2012 et tværfakultært center: Centre for Innovation and Research in Culture and Learning in the Arctic (CIRCLA). Initiativet er taget af AAU's Humanistiske Fakultet, men centret involverer forskere fra alle fakulteter.

Læs mere på hjemmesiden for Centre for Innovation and Research in Culture and Learning in the Arctic
 

Aktuelle forskningsprojekter/-samarbejder

 • Samarbejde med især to kommuner omkring lokalplanlægning, borgerinddragelse, stor-skala projekter og bæredygtig udvikling
 • Forskning og myndighedsbetjening i relation til indeklimaproblemer og generelle byggenormer i Grønland
 • NORA samarbejde, som involverer vestnordiske lande og Grønland, herunder Ilisimatusarfik
 • Forskning om fiskeriteknologi og fiskerireguleringen i Grønland
 • Forskning om de sikkerhedspolitiske forhold omkring småstater i det arktiske område
 • Forskning om de samfundsmæssige og erhvervsmæssige effekter af klimaforandringerne i det arktiske område
 • Samarbejde med hjemmestyret omkring landsplanlægning og specielt brugen af SIA og EIA i relation til etablering af projekter, der udnytter grønlandske råstoffer og energi
 • Forskning omkring brugerinddragelse og internationale mine- og olieindustriers samarbejde med lokalsamfund, regioner og oprindelige folk i forskellige dele af verden inklusive Grønland
 • Forskning og rådgivning omkring affaldshåndtering og byers infrastrukturudvikling
 • Forskning om kompetenceopbygning i relation til nye erhvervsområder og reguleringen af disse
 • Forskning omkring bioteknisk baserede metoder i råstofudvinding og håndtering af affald og restprodukter, der kan benyttes ved en videre udvikling af råstofsektoren i Grønland.
 • Forskning omkring turisme som erhverv i Grønland og dens profilering internationalt
 • Forskning om erhvervsudvikling og potentialer i Grønland, samt videndeling og netværksdannelse med danske virksomheder
 • Forskning om ekspeditionernes og grønlandsforskningens historie
   

AAU har en række andre arktiske aktiviteter

Grønlandsk uddannelsesfond

Direktør Povl Brandt og hustru, Nuuk, har etableret en fond under navnet Dudo og Povl Brandts Fond. Dudo og Povl Brandt har med etablering af fonden ønsket at yde et bidrag til at forbedre mulighederne for videreuddannelse for unge grønlændere og skandinaver med tilknytning til Grønland. Fonden skal tilgodese uddannelsessøgende i Grønland eller med tilknytning til Grønland. Fonden har en kapital på kr 16 mio.

Læs pressemeddelelsen om etableringen af Dudo og Povl Brandts Fond og se betingelserne for at ansøge fonden om midler 

Kontakt AAU

Har du spørgsmål til Aalborg Universitets internationale samarbejde, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
Tlf.: 9940 8089
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk