Forskning
Samarbejde
Synergi på tværs: Workshop satte spot på jordbrugs- og fødevareteknologi

Synergi på tværs: Workshop satte spot på jordbrugs- og fødevareteknologi

Tirsdag eftermiddag mødtes 45 forskere på tværs af ENGINEERING for at idégenerere og projektudvikle en række forskningsprojekter. Emnet var jordbrugs- og fødevareteknologi, der er et af fakultetets ni bæredygtige fokusområder.

Lagt online: 03.12.2021

Tekst og foto: Sanne Holm Nielsen, ENGINEERING Dekansekretariat

Alle fem ENGINEERING-institutter var repræsenteret, da 45 forskere tirsdag eftermiddag mødtes for at udvikle projektideer og matchmake forskellige kompetencer, der på sigt vil kunne danne grund for nogle stærke forskningsprojekter inden for det overordnede emne jordbrugs- og fødevareteknologi. Forud for workshoppen havde der været en større mapping af kompetencer på tværs af fakultetet. Derudover havde en række af deltagerne inden workshoppen indsendt konkrete projektforslag og efterspurgt specifikke kompetencer til kommende projektdeltagere.

Ledelsen på ENGINEERING havde set frem til at tage fat på det konkrete arbejde med at samle forskere på tværs af fakultetet og med forskellige vinkler på de enkelte bæredygtige fokusområder.

- Det var spændende at overvære den idégenerering, der foregik her i dag. Forskere, som normalt ikke arbejder sammen, fandt fælles fodslag og indledte en dialog om fælles projekter, Dem følger vi nu op på og understøtter fra fakultetets side, siger John K. Pedersen, der er prodekan for forskning og innovation på ENGINEERING.

I første omgang er det tanken, at fakultetet understøtter projekterne i deres tidlige fase. Det sker eksempelvis som understøttelse i henholdsvis idégenereringsfasen og ift. fundraising. Fundraisere på F&P og på institutterne samarbejder om at supportere forskerne. Derudover vil fakultetet understøtte strategiske tværvidenskabelige bæredygtighedsprojekter med strategiske midler. Det overordnede mål er at modne projektideerne, så de på sigt bliver så stærke, at de vil kunne gøre sig gældende i nogle af de større missionsdrevne calls fra både danske og internationale fonde.

FLERE VINKLER GIVER STÆRKERE FORSKNING

Blandt deltagerne var Kåre Lehmann Nielsen fra Institut for Kemi og Biovidenskab, der så workshoppen som en mulighed for at udbygge netværk og til at få styrket de ideer til forskningsprojekter, han har inden for emnet ”the global food system”.

- De fleste af os arbejder med delelementer af større sammenhænge eller missioner. For at sikre holistiske og bæredygtige løsninger er det vigtigt, at vi samarbejder på tværs af fagligheder og delelementer og med forskere, der har et fokus, der er forskelligt fra vores eget. Det har vi gjort i processen omkring innomissionerne, og det er også det, vi gør med disse workshops, siger Kåre Lehmann Nielsen, der er professor på Institut for Kemi og Biovidenskab.

I løbet af 2022 vil fakultetet afholde workshops for alle ni bæredygtige fokusområder, hvor forskere på tværs af institutter mødes for at udnytte synergier på tværs af fagligheder. Workshops’ene skal hjælpe fakultetet med at identificere styrkepositioner og mangler på tværs af fakultetet. Næste skridt vil være at facilitere samarbejde på tværs af universitetet og sektorer/industri.

VIL DU VIDE MERE OM DENNE ELLER KOMMENDE WORKSHOPS, SÅ KONTAKT: