Uddannelse
Forskning
Samarbejde
billede af trist ung

Sammenbrud i anbringelser af børn og unge

Linette Anja Hansen læser til socialrådgiver, og er som studerende netop blevet færdig med en undersøgelse om forebyggelse af sammenbrud i anbringelsessager.

Lagt online: 13.01.2021

De senere år har børn og unges trivsel fået et betydeligt større fokus, senest med udgangspunkt i Statsministerens nytårstale 2020. Med afsæt heri vokser problematikken om anbringelser, herunder oplever flere og flere unge sammenbrud i deres anbringelser og mangel på plejefamilier i Danmark er fremtrædende. Ydermere er der mangel på viden om, hvorfor teenageanbringelser er voksende og hvorfor sammenbrud forekommer i det sociale arbejde. For det gør de – og sammenbruddene forekommer betydeligt mere i teenageanbringelser, end de gør i anbringelser af mindre børn.

Projektet har derfor til formål at belyse, hvorfor sammenbrud i anbringelser forekommer, herunder hvilke faktorer, der ligger bag og hvordan det sociale arbejde kan forebygge sammenbrud i at opstå. Jeg tror på, at det udover at forbedre og forbygge det sociale arbejde i anbringelser, samtidigt handler om at sikre social mobilitet, så der ikke forekommer ulighed imellem børne- og teenageanbringelser. Derfor mener jeg, at forebyggelse af sammenbrud i anbringelser vil kunne sikre en mere lige trivsel og udvikling for børn og unge.

SDG: Undersøgelsen understøtter bæredygtighedsmål nr. 10 om mindre ulighed.

Kontakt

Studerende Linette Anja Hansen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.