AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Sø- og kanalanlægomlægning AAU

NY ÅDAL PÅ CAMPUS I AALBORG

Lokalt samarbejde klimasikrer campus og skaber rekreative opholdssteder.

Lagt online: 19.06.2020

Tekst og foto: Lill Christensen, Campus Service

Universitetets campus i Aalborg Øst bliver endnu grønnere. Ud over de mange Vild med Vilje tiltag rundt omkring på campus, får AAU’s kanaler og den store sø ved Fibigerstræde 15 et naturligt løft i løbet af 2020. Projektet har til formål at klimasikre området til at kunne håndtere en ”100 års regn” og samtidigt understøtte en øget biodiversitet i AAU’s udearealer.

Et bæredygtigt samarbejde

AAU har indgået samarbejde med Bygningsstyrelsen, Boligforeningen Himmerland og Aalborg Kommune om et fælles, unikt biodiversitets- og klimasikringsprojekt i 2020, knyttet til sø- og kanalanlægget på campus. Det renoverede anlæg bliver klimasikret, så det kan håndtere fremtidens regnskyl og fænomenet ”100 års regn”, samtidig med at renoveringen har særligt fokus på biodiversitet i udearealerne på campus. Tidligere på året er der oprettet et vandlaug som får ejerskab og driften af sø- og kanalanlægget efter omlægningen. Omlægningen forventes afsluttet ultimo 2020 for anlægsarbejdet og medio 2021 for beplantningen.

Nyd ophold i naturen og gå på opdagelse i alt det grønne

De nye grønne områder bliver ikke i form af mere ”andemad” på vandoverfladen, men i form af grønne enge, der bugter sig med de små vandløb i bunden langs kanalanlægget.

De grønne enge bliver små rekreative oaser i campusbilledet, og på udvalgte steder bliver der indbygget betonbænke eller træplinte, som er oplagte til pauser fra arbejdet eller studiet. Vi kan derfor se frem til at nyde udsigten til højt græs, markblomster og et rigt insekt-, fugle- og paddeliv på campus.

Engene der følger vandløbet bliver i bedste Vild med Vilje stil tilplantet med reproduktive herboende græsser, buske og træer, som både skal skabe naturlige rum til ophold, samt give plads til større biodiversitet. Udover at projektet beholder så mange af de store, eksisterende træer som muligt, bliver der desuden plantet yderligere træer, for at øge træbestanden i området.

Oprensning fjerner plumret vand og sikrer bedre vandkvalitet fremadrettet

Anlægsprojektet til ca. 20 mio. kr. har til formål at sikre bedre vandkvalitet til de vandløb, der modtager regnvandet. Kanalerne og søen oprenses med henblik på at undgå stillestående og plumret vand, som til tider ikke kun har skæmmet campusområdet, men også givet anledning til lugtgener. Med den igangværende oprensning forbedres dette betydeligt.

Alt vandet, som indtil nu opmagasineres i kanalerne, vil fremover i stedet opmagasineres helt mod nord ud mod Niels Bohrs Vej, hvor den eksisterende sø udvides, så den bliver ca. 7 gange større.

Søen med springvandet og kanalen foran Fibigerstræde 15 B og C oprenses og får ny bund. Udseendet forbliver stort set det samme, da området indgår i planlægningen for den kommende +Bus og supercykelsti.

”Det skal være skidt, før det bliver godt”

Men indtil vi når målet, kan vi som brugere på AAU campus i øst forvente en del røg, støj og møg, mens arbejderne står på. Det er i den forbindelse vigtigt, at vi respekterer de opsatte skilte og indhegninger, da de er sat op for alles sikkerhed.

- Vi afspærrer store dele af campus, så mange skal ud på en omvej for at komme frem. Vi ved godt, at det er mere besværligt, men vi gør det for alles sikkerhed, mens entreprenøren arbejder, forklarer projektleder Vibeke Ulriis-Nordberg forklarer.

Hvis der opleves problemer eller opstår uklarheder vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne er man velkommen til at kontakte Vibeke Ulriis-Nordberg. Kontaktinfo findes nederst i artiklen.  

Omkørsel og omlægning af bustrafik i en periode

Da projektet er omfattende, kan det ikke undgås at genere trafikken i Campus Øst. Gjellerupstien er allerede nu spærret syd for underkørslen under Niels Bohrs Vej. Cyklister og gående ledes over p-pladsen og imellem Fibigerstræde 2 og 11 ned til Toppentuestien. Derudover er bustrafikken omlagt i området i en periode.

Opfordring til vejledere og studerende: Brug AAU som living lab

Campus Service stiller som altid gerne op til projektsamarbejde med studerende på større og mindre projekter. I forbindelse med sø- og kanalanlægsprojektet er der mange spændende emner, der kan belyses via studenterprojekter, bl.a. biodiversiteten til lands og til vands før og efter renoveringen, samt brugeradfærd i udemiljøerne på campus. Der er mange flere emner, man som studerende kan undersøge, og hos Campus Service stiller vi gerne vores data til rådighed for projektgrupper. Vi vil derfor gerne opfordre jer som har tæt kontakt med de studerende, til at forelægge muligheden for samarbejde på de uddannelser, hvor det er relevant. De studerende kan kontakte projektleder Vibeke Ulriis-Nordberg ved interesse.

Kontakt Vibeke Ulriis-Nordberg: vun@adm.aau.dk