Forskning
Samarbejde
AAU investerer i grøn strøm fra danske vindmøller

AAU investerer i grøn strøm fra danske vindmøller

Det vil fra nu af være grøn strøm, der giver kaffemaskinen liv, eller lader de studerendes computer op på AAU campus. Investeringen i dansk vindenergi er endnu et vigtigt skridt på vejen mod en (endnu) grønnere campusdrift. Og CO2-besparelsen er til at føle på.

Lagt online: 29.06.2020

Af Lill Christensen, Campus Service. Foto: Emilie Bach Pedersen, AAU Kommunikation

Som studerende eller medarbejder på AAU er det yderst vigtigt med nok stikkontakter i studiemiljøer og på kontoret. Men de fleste af os tænker ikke over, hvor strømmen kommer fra, for så længe der er strøm i kontakten, er alt jo godt.

Men fra i år bliver det ikke bare funktionelt, men også bæredygtigt. For AAU investerede i starten af 2020 i grøn strøm fra danske vindmøller som både har en positiv effekt på AAU’s samlede CO-udledning og går hånd i hånd med AAU’s nye bæredygtighedspolitik, hvor det er ønsket at integrere miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed på alle niveauer af strategiske og operationelle aktiviteter på universitetet.

Investeringen betyder også, at AAU er med til at øge efterspørgslen på den grønne strøm og dermed understøtter udbygningen af en mere klimavenlig energiproduktion. Hvilket er i overensstemmelse med bæredygtighedspolitikkens vision om at samarbejde med partnere, der bidrager til en bæredygtig udvikling og fremmer bæredygtig udvikling i samarbejde med lokale, nationale og globale aktører.

AAU indkøber energicertifikater, der er med til at udvikle fremtidens vedvarende energianlæg, da der stilles krav om, at 50 % af den grønne strøm skal komme fra vindmølleanlæg, der er under 5 år gamle.

Grøn synergi på tværs af uddannelse, forskning og drift

- Vi har fokus på bæredygtig udvikling af vores driftsaktiviteter, og derfor investerer vi nu i grøn strøm. Investeringen giver ikke kun værdi i driften, men har også en direkte effekt på den grønne bundlinje, som vi ved, skaber værdi for både medarbejdere og studerende, siger universitetsdirektør Antonino Castrone.

Den grønne investering i driften afspejler AAU’s uddannelses- og forskningsside, hvor fokus er på den grønne omstilling og problemløsning af verdens udfordringer. Med tiltag som denne investering, understøtter driften af campus den bæredygtighedsforskning, som medarbejdere og studerende dagligt beskæftiger sig med. Det er en vigtig synergi, som forener organisationen på tværs af drift og uddannelse.

- Vi har forskere på AAU, som udvikler, opbygger og tester ny og mere effektiv elektronik til vindmøller for at øge effekten og forsyningssikkerheden. Alt sammen til gavn for den grønne omstilling. I Danmark har vi en førerposition på verdensmarkedet for vindenergi, og som universitet spiller vi en afgørende rolle for, at Danmark kan fortsætte den positive udvikling inden for vedvarende energi, siger rektor på AAU Per Michael Johansen.

Omstilling slår igennem på AAU’s CO2-udledning

En omstilling fra konventionel til grøn energi er til at mærke på CO2-regnskabet. Med AAU’s knap 20.000 brugere (2018 tal) er campus at sammenligne med en by som Skanderborg. Det betyder derfor en del, når man vælger at investere i mere bæredygtig energi.

Men omstillingen fra konventionel til grøn energi er ikke et initiativ der står alene. Campus Service har i mange år arbejdet strategisk med at nedbringe Aalborg Universitets energiforbrug gennem energioptimering af bl.a. lyskilder, byggerenoveringer og generel campusplanlægning. Indsatserne har bl.a. betydet et systematisk fald i energiforbruget på campus, kun afbrudt af enkelte år hvor vejr og varme har resulteret i et højere forbrug.

I 2019 lå det samlede energiforbrug på knap 17.500.000 KWh om året, hvilket ifølge energistyrelsen svarer til 2240 ton CO2-udledning før indkøbet af grøn strøm (udregnet på Energistyrelsens hjemmeside i 2021 efter CO2- emission pr. solgt kWh, faktisk).

Til sammenligning udledte en gennemsnitsdansker ifølge politiken.dk 12 ton CO2 om året i 2019 (politiken.dk, 5. februar 2019).

Omstillingen har derfor stor betydning for både AAU’s drift og universitetet som helhed, men også for den omverden, som AAU er en del af. Som en betydelig samfundsspiller, er det naturligt, at AAU’s drift har fokus på den grønne bundlinje og overvejer, hvilke bæredygtige omlægninger der kan ske i driften, for at understøtte et AAU, hvor bæredygtig er en stor del af både forskning, uddannelse og drift. 

Læs mere om bæredygtighed på AAU her