AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
AAU-forskere skal kvalificere danske mål for FN’s 17 verdensmål

AAU-forskere skal kvalificere danske mål for FN’s 17 verdensmål

Forskere fra AAU skal være med til at kvalificere og validere, hvordan vi måler på Danmarks status på FN’s verdensmål. Det kræver muligvis nye måder at måle på og en diskussion af, hvordan vi bruger data bedst muligt.

Lagt online: 17.01.2020

Tekst: Trine Kristensen, AAU Kommunikation
Foto: Emilie Bach Pedersen, studentermedhjælper, AAU Kommunikation

Alle lande i FN har forpligtet sig til at arbejde for at indfri verdensmålene og oversætte de 169 delmål og underliggende indikatorer til de lokale forhold i hvert land. Men hvordan skal vi fremover måle status for verdensmålene i Danmark? Det skal forskere fra Aalborg Universitet (AAU) være med til at kvalificere i et nyt, stort projekt, som Danmarks Statistik og 2030-panelet står bag. Projektets formål er at udvikle danske indikatorer for FN’s 17 verdensmål, som Danmark har forpligtet sig til at leve op til. I alt 15 forskere fra AAU skal bidrage til at kvalificere og validere, hvordan vi måler Danmarks status på FN’s verdensmål.

Verdensmål kræver nye måder at måle på

- Vi er først og fremmest stolte over at have fået opgaven og på den måde få et medansvar for, at Danmark lever op til FN’s verdensmål. AAU er kendt som et samarbejdende universitet, og med dette projekt kan vi bidrage til at løfte vidensgrundlaget for, hvad en bæredygtig udvikling egentlig dækker over. Det kræver måske nogle nye måder at måle på og et nyt blik på tilgængelige data. Sundhed kan fx måles på andet og mere end blot antallet af hospitalsindlæggelser, og fattigdom handler ikke kun om, hvor mange penge du har, men også om din adgang til velfærdsydelser, siger Thorkild Ærø, prodekan for forskningsbaseret myndighedsbetjening på AAU.

De 15 forskere, der deltager fra AAU, kommer fra alle fem fakulteter og er tilknyttet 15 af de i alt 17 verdensmål:

Jesper Ole Jensen, seniorforsker ved BUILD, skal arbejde med at udvikle indikatorer for verdensmål 11, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund.

- Vi skal tage udgangspunkt i vores forskning om bæredygtige lokalsamfund og hvordan vi fremmer dem, fx gennem områdebaserede byfornyelsesindsatser. Men vi skal også diskutere, hvordan vi kan måle bæredygtighed på et lokalt niveau med inspiration fra eksisterende målemetoder, fx bæredygtighedscertificeringen af byområder under DGNB, og hvordan vi overhovedet definerer et lokalsamfund, siger Jesper Ole Jensen.

Danmarks Statistik og 2030-panelet har igangsat projektet om at udvikle danske indikatorer på FN’s verdensmål. Et partnerskab af Deloitte, Geelmuyden Kiese, Sweco, Dansk Energi Management, Kraka, RUC og AAU er blevet valgt til at udvikle et udgangspunkt – en baseline – for verdensmålene i Danmark og hvordan vi måler på dem. Det sker i projektet Vores Mål, der er verdens første åbne verdensmålsudviklingsprojekt.

Input kvalificeres af forskere

En del af projektet handler også om at udvide befolkningens kendskab til FN’s verdensmål og ikke mindst samle input til, hvordan vi lever op til verdensmålene – og måler på dem.

Det sker blandt andet gennem en række events og workshops, der finder sted i hele landet.

De 15 AAU-forskeres rolle i projektet bliver blandt andet at analysere de input, der kommer ud af de afholdte events og workshops. Inputtene bliver blandt andet kvalificeret ud fra, hvor relevante de er i forhold til en dansk problemstilling samt i hvilken kvalitet og hvor tilgængelig data er på området.

- Forskerne er desuden med i den endelige validering af de indikatorer, som Danmarks status på verdensmålene vil blive målt ud fra. Projektet er dermed en helt unik mulighed for, at AAU’s viden bliver både eksponeret og anvendt til gavn for hele samfundet, siger Thorkild Ærø.

Resultaterne af projektet bliver præsenteret for 2030-panelet inden sommerferien 2020.

Læs mere om projektet

DR P1's ugentlige radioprogram Public Sevice dækker debatter om hvert af de 17 verdensmål i samarbejde med Vores Mål. Du kan finde alle debatterne på Vores Måls hjemmeside som podcasts.

Mandag den 13. januar deltog seniorforsker ved BUILD i debatten om madspild og hvordan vi reducerer ressourcespild i fødevarekæden. Hør udsendelsen Hvordan halverer vi madspild de næste ti år?