Forskning
Samarbejde
AAU vil være vild med vilje

AAU er Vild med Vilje

Græsset på Aalborg Universitet vokser og vokser. Og det gør arealerne til Vild med Vilje også! Indtil videre har AAU dedikeret så stort et areal til Vild med Vilje, at det svarer til over 10 fodboldbaner. Projektet har til formål at styrke biodiversiteten ved at skabe mere natur i byerne og dermed bedre levevilkår for plante- og dyrelivet. Den grønne omstillingsproces fortsætter i 2020, hvor AAU udvider med endnu flere grønne tiltag.

I sommeren 2018 tilsluttede Aalborg Universitet sig konceptet Vild med Vilje for at styrke biodiversiteten på Campus i Aalborg. Lige siden har græsset på plæner og skråninger fået lov til at gro vildt, for at skabe levesteder af rig og vild natur for planter og insekter. Nogle af arealerne er endda gjort mere attraktive for insektlivet, idet der er blevet udsået forskellige flerårige blomstrende urter.

For at skabe et mere levende studiemiljø har AAU desuden etableret væksthuse med arbejdspladser, hvor de studerende kan lave projektarbejde med kig til den vilde natur. Ligesom der er opsat 33 plantekasser til Urban Gardening, hvor de studerende har lejet sig ind og anlagt små nyttehaver med krydderurter, blomster og træer.
 

Mindre græsslåning og bedre opholdspladser

Årligt spares der 860 mandetimer ved at lade græsset vokse vildt, da de vilde arealer kræver mindre plejeindsats og kun slås 1-2 gange om året. Helt konkret spares der så mange kilometer på havetraktoren årligt, at det svarer til en køretur fra Aalborg til Skagen og tilbage igen. Projektet har dermed resulteret i mindre maskinbrug og mindre udledning af skadelige gasser og partikler.

For de ressourcer, der er blevet sparet gennem Vild med Vilje, er der desuden blevet indkøbt to maskiner til vedligeholdelse af arealerne. Den ene sørger for, at frøene får de bedste vilkår for at spire, mens den anden trimmer græsset og sørger for, at de modne frø drysser ned og spirer igen. Maskinerne er derfor med til at sikre en bæredygtig og miljørigtig vedligeholdelse af arealerne, samt at planterne har de bedste levevilkår.

Ved at spare på græsklipningen, får Campus Service flere ressourcer til at tage miljørigtige arbejdsprocesser i brug og igangsætte studiemiljøforbedrende tiltag som for eksempel bedre udendørs opholdsarealer.
 

Hyggelige oaser og væksthuse på vej

I 2020 integreres Vild med Vilje løbende i nye projekter på AAU. Et af de største nye tiltag som påbegyndes i 2020 bliver renoveringen af sø- og kanalanlægget omkring Campus i Aalborg Øst. Formålet med renoveringen er at skabe et bæredygtigt anlæg, som samtidig er funktionelt og smukt. Planen er at lave små oaser og opholdssteder for studerende og ansatte, opsætte bænke langs kanalen og afsætte flere skråninger til Vild med Vilje, hvor der sås engfrøblanding i stedet for græs. Projektet sker i samarbejde med Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune, hvor de nye rekreative områder har fokus på at øge biodiversiteten, skabe bedre udendørs opholdssteder for studerende og ansatte, samtidig med at det æstetiske perspektiv også spiller en rolle.

I 2020 skal der desuden indrettes nye atriumgårde og opsættes flere væksthuse til studiearbejdspladser for at skabe en bedre sammenhæng mellem ude- og indemiljø. Der bliver opsat yderligere fire væksthuse, så der i alt er seks væksthuse på Campus i Aalborg Øst. Væksthusene bliver især benyttet i forårs- og efterårsperioden, hvor de er med til at forlænge sæsonen for at opholde sig udendørs.

Med denne grønne udviklingsplan for 2020, skaber AAU endnu flere områder med vild natur og bedre udendørs opholdsarealer på Campus i Aalborg.

 

Læs mere om

Se YouTube video om Vild med Vilje på AAU
Se indslag fra TV2/Nord: Væk med græsslåmaskinen: Aalborg Universitet indfører vild natur

Verdensmål

  • Verdensmål 15: Livet på land
Sådan arbejder vi med bæredygtighed på AAU