Forskning
Samarbejde
Sustainable Campus

Sustainable Campus

Nyt AAU forum skal inspirere til bæredygtige driftsinitiativer på campus

Tekst: Lill Christensen, CAS

Den 30. september 2019 besluttede rektoratet at nedsætte et Sustainable Campus Forum med det formål at inspirere og kvalificere bæredygtighedsindsatser i campusdriften.

Forummet, med i alt 13 medlemmer, er sammensat af fem studerende, fem medarbejderrepræsentanter, to campuschefer, samt Campusdirektøren (formand).

De fem studerende og de fem medarbejderrepræsentanter er valgt på baggrund af en motiveret ansøgning og ud fra geografi, så det sikres, at alle tre campus bliver repræsenteret i rådet.

Forummet har til formål at indsamle og formulere overordnede idéer og anbefalinger til, hvordan vi på AAU kan bidrage til bæredygtige forandringer eller nye initiativer i campusdriften.  
 

Opstartsfase: Grøn brainstorming og planlægning af forummets aktiviteter

Visionen er, at rådet skal arbejde for at opnå en fælles forståelse for bæredygtighed i relation til driften på AAU. Men i opstarten vil det primært handle om, at forrummet bliver præsenteret for status på driften i relation til Verdensmålene, status på igangsatte initiativer på Campus Aalborg, Esbjerg og København, samt en dialog om medlemmernes egne refleksioner og interesse i forrummets arbejde.

Der vil desuden være en fælles brainstorming over emner, som forummet kan beskæftige sig med, eksempelvis upcycling af AAU affald, arealoptimering, genbrug af inventar, øget naturindhold på campus, samt energirenovering og –optimering, klimavenlig og næringsrig mad i kantinen m.m. Alle tiltag bliver holdt op mod Verdensmålene i AAU kontekst.

Herudover vil det første møde have fokus på planlægning af mødeinterval, afrapportering og kommunikation om forrummets arbejde ud i organisationen.
 

Mød studenterrepræsentanterne i Sustainable Campus:

Medlemmerne af Sustainable Campus er alle motiverede for at bidrage til en bæredygtig drift af campus. Medlemmernes forskellige baggrunde og fagligheder forventes at være med til at styrke dialogen og skabe nuancerede løsninger til gavn for driften. Nedenfor præsenteres du for studenterrepræsentanterne for hhv. København og Aalborg i Sustainable Campus.
 

  • Freja Jeppesen, Miljøvidenskab 6. semester, Campus Øst repræsentant:

"Jeg vil gerne være en del af bæredygtighedsforummet, da jeg både personligt og fagligt har stor interesse for bæredygtighed. Jeg vil gerne arbejde for, at AAU får lavet en plan for deres indkøb, hvor der sættes krav til forskellige certificeringer, f.eks. FSC-certificeret træ og møbler, økologisk mad eller Fairtrade kaffe og chokolade i kantinerne.

Jeg synes også, det er vigtigt, at AAU bliver bedre til at fortælle studerende og ansatte om de tiltag, som de fører ud i livet. F.eks. hvorfor der vælges designermøbler frem for ting fra IKEA, samt hvorfor det tager så lang tid at få affaldssortering på universitetet."
 

  • Peter Bagger Kyed, Teknoantropologi 2. semester, City repræsentant:

"Ved siden af studiet på AAU er jeg aktiv i Den Grønne Studenterbevægelses lokale afdeling. Jeg interesserer mig meget for at udvikle systemer, der er bæredygtige ift. natur og mennesker. Bæredygtighedsforummet er et fremragende initiativ, der viser vilje til forandring. Viljen bevises bl.a. ved, at et bredt udsnit af AAU's personale og studerende er repræsenteret i forummet. Dette er et godt fundament til at finde varige løsninger."
 

  • Tine Kær Pedersen, Folkesundhedsvidenskab 2. semester, Campus Øst repræsentant:

"Jeg er generelt meget interesseret i sundhed og miljø, og derfor finder jeg forummet meget interessant. Jeg har allerede en masse spørgsmål og refleksioner relateret til bæredygtighed på universitetet, så jeg glæder mig rigtig meget til at debattere disse emner med de andre medlemmer i Sustainable Campus."
 

  • Katrine Lindblad Carlsen, By-, energi- og miljøplanlægning, 4. semester, Campus CPH repræsentant:

"Bæredygtighed har været en stor interesse for mig længe og et af mine grundlæggende værdisæt, som påvirker alt fra min hverdag til valg af uddannelse. I foråret 2019 var jeg med til at stifte den uafhængige studenterorganisation Sustainabeans på AAU CPH, der arbejder med studerendes ressourcer og kompetencer til at få bæredygtighed til at være i fokus på campus. Jeg ser frem til et motiveret samarbejde og glæder mig til at være en del af den grønne omstilling på AAU - fra de studerende på AAU CPH's perspektiv."

 

Fortsættelse følger…

Vi ser frem til at præsentere medarbejderrepræsentanterne i en opfølgende artikel, samt fortælle mere nyt om forummet, når Coronasituationen tillader det.

Sådan arbejder vi med bæredygtighed på AAU