Forskning
Samarbejde

AAU sparer på energien og får en større andel fra bæredygtige energikilder.

Aalborg universitet har gennem de sidste årtier arbejdet målrettet med at opgøre og reducere energiforbruget i bygningerne.

Af Maria Trabjerg

Staten har et mål om, at hvert ministerområde/sektorområde, inden 2020, skal have reduceret sit energiforbrug med 14% i forhold til år 2006. Det er et vigtigt mål, men også et ambitiøst mål. Særligt fordi at der er tale om et absolut måltal, der ikke tager højde for udviklingen i aktiviteten. På AAU er det i den periode lykkedes at reducere energiforbruget pr. bruger (studerende og ansatte) fra 3.844 KWh i 2006 til 2460 KWh pr. studerende i 2019 – Hvilket svarer til en reduktion på 36%. Særligt i de seneste 5 år mellem år 2014-2019 er der sket en betydeligt reduktion i energiforbruget, som resultat af talrige investeringer i mere miljørigtige installationer i AAU’s bygninger.

Billede af energiforbruget på AAU 2006-2019. Klik på billedet for at se det i en større udgave.

Af Danmarks samlede energiforbrug kommer 37% fra bæredygtige energikilder. AAU har imidlertid sikret sig, at 100% af AAU’s elproduktion kommer fra bæredygtige kilder – primært vindenergi.

Som det ses af den røde graf (antal brugere) og den grønne (arealforbruget), så er der over perioden sket en betydelig ekspansion i vores aktivitetsniveau. Vi har mere end fordoblet antallet af brugere mens vi har næsten 50 % mere bygningsareal, hvilket er opnået gennem betydelig fortætning.

Den mørkeblå graf viser energiforbruget i alt til el og varme. Som det ses, så følger udviklingen i energiforbruget antallet af brugere og arealforbruget frem til 2014, hvor det er lykkedes at knække kurven og reducere energiforbruget trods forsat vækst i antallet af brugere.

Energiforbrug graf - klik på billedet for at se grafen i en større udgave.

Energiforbruget pr. bruger er faldet markant (den lyseblå), hvilket er et resultat af de mange fortætninger og investeringer i energitiltag samt fornyelse af bygningsmassen. AAU er her under målsætningen, mens det fortsat er lidt over målsætningen hvis det opgøres op mod energiforbrug relativt til areal.

AAU er inde i en god udvikling i forhold til energireduktion, men der er fortsat et potentiale for at gøre det endnu bedre, og der arbejdes kontinuerligt med at nedsætte vores energiforbrug. Derfor er der også et stort ledelsesmæssigt fokus på opgaven bl.a. med energiledelse, fortsat fokus på fornyelse af bygningsmassen og installationer samt adfærd og kommunikation. Der arbejdes, som noget nyt, på at lave såkaldt Grønt Regnskab fra 2021, hvor hele universitetets C02-forbrug opgøres ved hjælp af økonomiske data. Det vil gøre AAU i stand til at arbejde endnu mere strategisk med energireduktion i fremtiden.