Forskning
Samarbejde
AAU har fået ny affaldssortering

AAU har fået ny affaldssortering

Hvis du er glad for bæredygtighed, så kommer julen tidligt i år. I næste uge udrulles det nye affaldssorteringssystem flere steder på universitetet. I artiklen kan du finde ud af, hvad der sker, og hvornår de nye affaldspande sættes op i din bygning.

Tekst: Maria Trabjerg
Foto: Søren Emil Søe Degn

Fra 30. november 2020 og frem til udgangen af januar 2021 implementeres nyt affaldssorteringssystem på hele AAU. Det betyder, at vi fremover skal sortere i langt flere kategorier, end vi gør i dag. AAU sorterer allerede affald fra laboratorier og værksteder. Nu er turen kommet til kontor-, studie-, og fællesarealer.

Beslutningen om en højere grad af affaldssortering er truffet af direktionen på baggrund af vedvarende ønsker om mere bæredygtig adfærd på AAU fra både studerende og ansatte. Desuden vil det være et krav fremadrettet, at vi som minimum sorterer i de 10 affaldsfraktioner, der er vedtaget nationalt.

Hvordan sorteres affald fremover?

Som noget nyt vil der ikke længere være en skraldespand på kontorer eller i studiearealer. I stedet skal du tage dit affald med ud til centrale sorteringssteder på gangene, i køkkener eller i printerrum. Nedenfor ses en oversigt over, hvor du skal aflevere dit affald.

Plastik, bio/madaffald og restaffald

Skal sorteres i nye  centralt placerede affaldsspande
Plastik kan fx være rengjorte plastbakker, poser, krus eller plastikservice.
Bio/madaffald er alt organisk materiale.
Restaffald er affald, der er til overs efter sortering.

Papir og småt pap

Sorteres i papirspanden ved AAU printere.

Glas, metal, flamingo, papkasser, plastfolie, batterier, småt elektronik

Sorteres i genbrugsrum, der er placeret i eller lige uden for hver bygning. Her vil der være affaldsspande/container til hver affaldskategori.

Læs mere her: Sådan sorterer du dit affald og se opdateret implementeringsplan for, hvornår de nye spande opsættes i din bygning. 

Hvis du opdager en fejl i én eller flere af de sorterede kategorier, f.eks. at papirbeholderen er blevet ødelagt med et æbleskrog, kan du indmelde det i AAU Building support.