AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

forebygge fald med dans

Laura og hendes fire medstuderende har udviklet et danseprogram, der reducerer ældres risiko for at falde.

Der bliver flere og flere ældre borgere i Danmark, og hver gang en af dem falder, er det både risikofyldt for den ældre selv og dyrt for kommunen. Og netop det problem var udgangspunktet, da fem studerende på 5. semester på bacheloruddannelsen i Idræt skulle lave studieprojekt i 2016.

Make it real - ældredans

De to piger og tre drenge i studiegruppen vælger faldforebyggelse som tema for deres projekt og planlægger i første omgang at arbejde med svage ældre, der allerede har været udsat for et fald. Da det imidlertid ikke kan lade sig gøre at skaffe nok forsøgspersoner igennem Aalborg Kommune, retter de i stedet fokus mod aktive ældre. Det bringer dem i kontakt med Aalborg SeniorSport, hvor man meget belejligt mangler instruktører til et af sine dansehold for ældre, ”Fitnessdans Nordkraft”.

Laura Borg, der er den ene af de fem studerende, fortæller, at Aalborg SeniorSport tilbød studiegruppen at overtage danseholdet og samtidig lave de test, der indgik i projektet. ”Vi overtog et dansehold med cirka 25 kvinder i alderen 62 til 74 år og startede med et pilotforsøg, hvor deltagerne blev præsenteret for projektet,” fortæller Laura og uddyber: ”Projektet bestod i, at deltagerne skulle starte med en test af tre faktorer med betydning for faldrisikoen. Herefter skulle de have fem danselektioner over fem uger, hvorefter de skulle testes igen for at måle udviklingen.”

Oprindeligt har projektgruppen udviklet et faldforebyggende danseprogram, der er baseret på pardans. Men da de 25 ældre kvinder på danseholdet ikke ligefrem er specielt begejstrede for den tanke, udvikler gruppen i stedet et soloprogram.

Twist, latin og aerobicBillede - Laura

”Vi tog afsæt i et skema med forskellige risikofaktorer for fald blandt ældre, og herfra valgte vi tre ud, som vi byggede ind i danseprogrammet.” Laura Borg forklarer, at de tre udvalgte faktorer var henholdsvis muskelstyrke i ben, dynamisk balance og kondition.

”Muskelstyrke i benene trænede vi ved at arbejde med bevægelser i det nedre plan, for eksempel i form af twist og enkelte squads bygget ind i dansetrinnene,” fortæller Laura og fortsætter: ”Vi havde også altid latinamerikanske dansetrin i programmet, fordi de indeholder mange rotationer og hurtige retningsskift og derfor er gode til at træne den dynamiske balance. Og endelig styrkede vi deltagernes kondition ved at arbejde med lange sekvenser og forskellige elementer fra aerobic.”

Testen af de deltagende ældre kvinder laver Laura og hendes medstuderende ved hjælp af tre særlige fitnesstests. Og selvom resultaterne ikke har direkte evidens på grund af det lille testgrundlag, giver de en formodning om, at danseprogrammet har den tiltænkte effekt. De ældre havde nemlig fremgang på alle tre faktorer mellem første og anden test – og så havde de det tillige rigtig sjovt med det særlige danseprogram.

Man kan gøre en forskel

Danseprojektet er et godt eksempel på den praksisnære tilgang, der kendetegner AAU og den problembaserede læring. Laura Borg er da også glad for den særlige læringsform og fortæller, at det virkelighedsnære element gør arbejdet mere interessant. ”Det giver også mulighed for at bruge forskellige kompetencer i et projekt. I vores tilfælde med ældredansen var det for eksempel mig og min medstuderende Stine, der stod for selve dansen og instruktionen af de ældre, mens de øvrige tre i gruppen stod for at teste deltagerne,” forklarer Laura og slår fast: ”Generelt kan man sige om AAU-modellen, at hvis du gør det godt, så kan du virkelig gøre en forskel allerede under dine studier.”

Selvom projektet sluttede ved juletid i 2016, er det ikke slut med at danse med de ældre for Laura og Stine. De fik nemlig begge studiejob hos Aalborg SeniorSport i forlængelse af projektet og kører derfor videre med det ugentlige danseprogram. Nu bare uden tests.

Make it real - Billede ældredans

Læs mere om uddannelser på AAU