AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

app for anbragte unge

Ida udviklede en gratis app, der hjælper udsatte unge med at komme godt ind i voksenlivet

I forbindelse med en eksamensopgave på socialrådgiverstudiet støder Ida Barfred på en overraskende statistik: Ni ud af ti anbragte unge har behov for det såkaldte efterværn, når de fylder 18 år. Men kun én ud af de ni ender med at få det. Det bliver inspirationen til Idas bachelorprojekt. Og til en gratis app, der giver de udsatte unge en bedre overgang til voksenlivet.

Billede - make it real

26-årige Ida Barfred er i fuld gang med Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde på AAU. Og man behøver ikke spørge meget til studierne for at mærke, hvor meget hun brænder for det socialfaglige arbejde i almindelighed – og for arbejdet med udsatte unge i særdeleshed.

Da hun i forbindelse med et eksamensprojekt under sin professionsbachelor som socialrådgiver lidt tilfældigt opdager, at kun en meget lille del af de anbragte unge får det såkaldte efterværn, når de fylder 18 år og slippes af systemet, beslutter hun sig for at undersøge hvorfor. Det overraskende tal bliver derfor afsættet for Idas afsluttende bachelorprojekt i 2016, der får titlen ”Eksplorativ undersøgelse om efterværn som socialfaglig indsats”.

I første omgang er det planen at lave en undersøgelse, hvor hun sammenligner forskellige faktorer hos dem, der har taget imod tilbuddet om efterværn med dem, der har takket nej til tilbuddet. Det viser sig imidlertid, at det er mere end svært at komme i kontakt med den sidstnævnte målgruppe. Ida vælger derfor i stedet at fokusere på de unge, der har taget imod tilbuddet, og undersøge deres baggrund og hvilke udfordringer de oplevede mellem deres 18. og 23. år.

”Jeg fik 78 besvarelser fra tidligere anbragte unge, der har været anbragt op til deres 18. år, men er ikke alle blevet tilbudt indsatsen efterværn. Og jeg kunne konstatere, at de unge i særlig høj grad oplevede et behov for hjælp i forbindelse med deres juridiske rettigheder, for eksempel omkring bolig, SU og klagemuligheder,” fortæller Ida Barfred.

Ida går efterfølgende i gang med at søge efter de forskellige informationer i form af pjecer og lignende på nettet. En opgave, der viser sig at være mere end svær.

”Jeg tænkte, at når det var så svært at finde informationerne for mig, der endda vidste, hvad jeg ledte efter, hvad ville det så ikke være for målgruppen,” forklarer Ida. Som et led i bachelorprojektet spørger hun derfor sig selv, hvordan hun på en nem og billig måde kan give de udsatte unge adgang til den ønskede information. ”En fysisk pjece ender alt for nemt i en eller anden rodebunke, og da alting jo efterhånden er blevet digitalt, lå svaret mere eller mindre ligefor. Jeg valgte derfor at samle de mange informationer i en app.”

Fra studieprojekt til hjertebarn

Make it real - billede

Selvom Ida ikke har nogen som helst erfaring med at programmere, kaster hun sig ufortrødent ud i opgaven med hjælp fra forskellige tutorials på YouTube. Og inden længe er hun klar til at lancere sin nye app, som hun giver navnet ”Mit Efterværn”. Med reference til begrebet mælkebøttebørn, dvs. børn der klarer sig godt på trods af opvækst i belastende miljøer, får Ida tillige udviklet et logo til app’en, der symbolsk viser en mælkebøtte, hvor frøene et efter et er på vej til at slippe stilken og flyve ud i verden.

App’en har to formål. For det første er den en slags hjælp til selvhjælp for de tidligere anbragte unge, der kan finde information og vejledning inden for en lang række emner, både juridiske og af mere praktisk karakter som flytning, søvn, kost osv. For det andet bruger Ida app’en til at indsamle svar fra et spørgeskema, der spiller en vigtig rolle i hendes kommende speciale på kandidatstudiet. Hun har nemlig valgt at arbejde videre med emnet, og både målgruppen og den gratis app er blevet lidt af et hjertebarn for den kommende kandidat i socialt arbejde.

”Jeg vil rigtig gerne arbejde med udsatte unge i mit videre studie og også gerne i et fremtidigt job, hvor jeg drømmer om at kunne være med til at regulere praksis på det socialfaglige område” siger hun og tilføjer, at visionen med den nye app er at nå ud til så mange som overhovedet muligt og gøre en reel forskel. ”Selvom jeg bruger mange timer på app’en i min fritid, har jeg ingen planer om at tjene penge på den. Den er gratis, og den er reklamefri – og sådan har jeg tænkt mig, at den skal blive ved med at være,” lyder det bestemt.

Godt rustet til virkeligheden

I Idas videre arbejde med app’en er der en lang række tydelige AAU-aftryk. Eksempelvis bruger hun flere dybdegående teorier fra sine studier, ligesom der indgår et stort element af analytisk databehandling. Ida fortæller endvidere, at den praksisnære tilgang til undervisningen på AAU har rustet hende godt til at kunne udøve den hjælp, der er kernen i Mit Efterværn, ligesom hun allerede føler sig godt klædt på til at komme ud i et job og med det samme kunne udføre de praktiske opgaver, der venter.

make it real - billede