AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Migrænetest på vej mod markedet

Klaudia undersøger markedet for ny test til migrænepatienter

En ny metode kan afgøre, om patienter lider af migræne. Det er vigtigt at vide, hvor metoden kan gavne mest, og her kommer Klaudia Kristensen ind i billedet.

Hun læser medicin med industriel specialisering på AAU og afsøger hvor i sundhedsvæsnet den nye opdagelse kan give mest værdi.

 

Det kan være nærmest invaliderende at leve med migræne, men Klaudia Kristensen vil hjælpe patienter til at få den rigtige behandling.

Objektiv metode til at diagnosticere migræne

Hun læser medicin med industriel specialisering på AAU. Her samarbejder hun med to forskere, som har fundet frem til en objektiv måde at måle, om patienter lider af migræne, eller om der er tale om andre sygdomme, som kræver en anden behandling.

KlaudiaI dag bliver diagnosen migræne stillet udelukkende på baggrund af de symptomer, som patienten selv beskriver over for lægen.

Med forskernes nye opdagelse kan man også teste patienterne og på den måde stille en mere præcis diagnose.

Forskerne har fået patent på den nye metode til at finde disse såkaldte objektive biomarkører.

Klaudia afdækker markedspotentialet for den nye metode

Det er Klaudias opgave at hjælpe med at finde ud af, hvor markedspotentialet for metoden findes.

- Målet på sigt er, at de to forskere kan udvikle et diagnostisk kit, ligesom fx en graviditetstest, der på enkel vis kan afgøre, om patienten lider af migræne. Det kræver finansiering af yderligere forskning og udvikling for at nå så langt, og min rolle er at afdække, hvilke behov biomarkøren kan dække, og hvem der kunne have interesse i at investere i forskningen, forklarer Klaudia.

Man bygger bro mellem marked og medicin

På sit studie har Klaudia valgt retningen medical market access.

Det giver hende indblik i både sundhedssektorens medicinske verden og i erhvervslivets markedsvilkår.

Et indblik, som er meget værdifuldt, når ny forskning skal på markedet.

- I mit projekt har jeg lavet en kunde- og markedsanalyse blandt hovedpinecentre i Danmark og Europa. Formålet med analysen er at afklare, hvilken forskel disse objektive biomarkører kan gøre, og hvordan et diagnostisk kit skal designes. Analysen skal blandt andet bruges til at søge finansiering til videreudviklingen, siger Klaudia.

Både økonomi og generel samfundsmæssig relevans er afgørende for, hvilken forskning det giver mening at investere yderligere i.

AAU-redskaber giver forståelse for medicin, lovgivning og kommercialisering af lægemidler

Mere sikre diagnoser af migræne giver på sigt værdi for patienterne, men det skal også give mening for behandlersystemet og markedet, hvis der skal investeres i yderligere forskning.

- Min AAU-uddannelse har givet mig en solid medicinsk baggrund kombineret med redskaber og forståelse for lovgivning, kundesegmenter, marketing og kommercialisering af lægemidler. Den kombination giver rigtig god mening, når jeg fx i mine projektinterviews skal tale med både neurologer, praktiserende læger og økonomifolk, fortæller Klaudia.