AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kortlagde virksomhedskultur

Studiegruppe gjorde ledere klogere på deres egen virksomhed

Hvad betyder kulturen i et firma for dets udvikling og succes? Det hjalp en gruppe AAU-studerende på 3. semester en nordjysk produktionsvirksomhed med at finde svar på.

 

Forestil dig, at du er i gang med dit andet år på universitetet og pludselig får mulighed for at arbejde tæt sammen med ledelsen i en virksomhed med over 45 år på bagen.

At det er dig, der skal hjælpe ledelsen med at forstå, hvorfor den kan have svært ved at nå helt i mål med de ting, den gerne vil.

Og at du rent faktisk kan byde ind med nogle konkrete forslag til, hvordan ledelsen får hele virksomheden til at gå i samme retning.

For Majbritt Rokkedrejer, Anders Toft og Anne Persson var det sådan, deres projekt på 3. semester forløb.

De læser organisatorisk læring på AAU og arbejdede sammen med produktionsvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S, som er specialiseret i genanvendelse af plast.

Spørgeskemaer til ledelse og medarbejdere

- Vi hjalp virksomheden med at kortlægge kulturen i deres virksomhed med udgangspunkt i en teori om netop organisationskultur. Helt konkret lavede vi en spørgeskemaundersøgelse blandt lederne og medarbejdere i virksomhedens administration, som hver især skulle svare på, hvordan de opfattede kulturen i virksomheden, fx i forhold til ledelsesstil, retning for virksomheden og måling af succes, forklarer Majbritt.

Resultaterne fra undersøgelsen visualiserede gruppen i en grafisk oversigt, som gjorde det meget tydeligt, hvor forskellige opfattelser af kulturen der var i virksomheden.

- Vi lavede en workshop med ledelsen, hvor vi brugte oversigten som afsæt til at snakke med lederne om, hvordan de kunne skabe en større fælles forståelse af, hvor virksomheden skulle bevæge sig hen. Inden da havde vi brugt meget tid på kun at tage de data med fra undersøgelsen, som var brugbare for virksomheden, fortæller Anders.

Behov for endnu tydeligere retning fra ledelsen

- Selve workshoppen var en øjenåbner. Vi blev opmærksomme på, hvor forskelligt både vi og medarbejderne så på virksomheden, og at der var brug for, at vi som ledelse satte retningen endnu tydeligere, siger Franz Cuculiza, administrerende direktør i Aage Vestergaard Larsen A/S, og fortsætter:

- Konkret betød det, at vi lukkede ned for produktionen i en hel dag og i stedet samlede alle ansatte til en fælles strategidag. Her præsenterede vi årets handleplan og gav medarbejderne mulighed for at komme med forslag til, hvad vi kunne forbedre som virksomhed.

For de tre studerende var projektet ligeledes en værdifuld erfaring i at arbejde problembaseret, som er læringsformen på alle AAU’s uddannelser.

De var med til at løse en autentisk udfordring for en virksomhed, og de kunne afprøve deres viden om kultur og læring i organisationer i praksis.

- Det var vildt spændende at komme ind udefra og være med til at påvirke en hel organisation. Men selv om det kan være en stor mundfuld at samarbejde med ledere i en mellemstor virksomhed, som studerende, skal man bare hoppe ud i det, siger Anne.