AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Skab viden og løsninger, der forandrer verden

Hør ingeniør-studerende fortælle om deres projekter

Med afsæt i gruppearbejde og problembaserede projekter med autentiske udfordringer bliver du undervist lige der, hvor teori og praksis mødes og er med til at flytte, forundre og forandre. Både dig og verden. AAU bringer dig derfor tættere på den virkelige verden. Og på et attraktivt job.

På Aalborg Universitet finder du både ingeniørfaglige bacheloruddannelser, diplomingeniøruddannelser og civilingeniøruddannelser.

Isaac og Sigmund fra Nanoteknologi

Isaac og Sigmund har kortlagt, hvordan molekyler kan samle sig selv under bestemte betingelser. Det gør det muligt at udvikle miljøvenlig kemi.

 

Anne Sofie og Andrea fra Arkitektur og Design

Anne Sofie og Andrea udvikler langsigtede bystrategier, der kan forebygge oversvømmelse i tilfælde af stormflod i Vejle.

 

Thomas fra Elektronik og IT

Thomas' opfindelse SmartGurlz bruges af piger til læring. SmartsGurlz er blevet et hit blandt piger verden over.

 

Valdemar, Elias og Catrine fra Bæredygtigt Design

Valdemar, Elias og Cathrine fra Bæredygtigt Design på AAU-Cph vil forbedre livskvaliteten for spastisk lammede børn.

 

Lasse fra Veje og Trafik

Lasse specialiserer sig i Veje og Trafik inden for Byggeri og Anlæg. Lasse har udviklet en app, der via Augmented Reality viser planlagte byggerier i deres faktiske omgivelser.

 

By- Energi- og Miljøplanlægning

Anne, Laurits, Jon og Mathias fra By- Energi- og Miljøplanlægning har skabt en strategi for fremtidig byplanlægning på Vestmøn.

 

Sara fra Produkt- og Designpsykologi

Saras mission er skabe brugervenlige produkter. Lidt for ofte støder man på produkter, der ikke virker efter hensigten. Sara ønsker at skabe for menneskers skyld - ikke for produkternes skyld.

 

Anne Mette fra Bioteknologi

Anne Mette undersøger, hvordan bjørnens krop tilpasser sig under dens vinterhi. Svarene kan få stor betydning for mennesker, der lider af sygdomme forbundet med inaktivitet.

 

Jesper fra Globale Forretningssystemer

Jesper har arbejdet med at optimere forsyningskæden hos en stor producent af sportstøj. Han har reduceret den månedlige afrapportering fra 14 til 5 arbejdsdage.

 

Alexander og Nicolaj fra Manufacturing and Operations Engineering​

Alexander og Nicolaj læser Manufacturing and Operations Engineering på AAU i København. De har sammen med deres projektgruppe skabt nye muligheder for at automatisere arbejdsstationerne hos en af landets store produktionsvirksomheder.

 

Jacob fra Internetteknologier og Computersystemer

Jacob og hans projektgruppe har udviklet et system, der kan hjælpe med at beskytte vores personfølsomme data i fremtiden.

 

Lars og Rasmus fra Energiuddannelsen i Aalborg

Lars og Rasmus fra Energiuddannelsen i Aalborg har designet og bygget en brintbil og deltager i internationale konkurrencer om at køre længst på det miljøvenlige brændstof.

 

Emil fra Matematik-Teknologi

Emil og hans projektgruppe fra Matematik-Teknologi har arbejdet med at gøre høreapparater endnu bedre til at filtrere støj ved at teste og implementere en ny algoritme.

 

Jesper fra Energi-uddanNelsen i Esbjerg

Jesper læser Energi i på AAU-Esbjerg. Jesper og hans projektgruppe har bygget en model af en flydende vindmølle og udført eksperimenter, der kan optimere møllen.

 

Benjamin fra Vand og Miljø

Benjamin specialiserer sig i Vand og Miljø inden for området Byggeri og Anlæg. Han har udviklet en klimamodel, der udnytter data fra radarer og regnmålere til at forudsige og forhindre oversvømmelser af Vejle Å ved stormflod og skybrud.

 

Simon fra Maskin og Produktion

Simon fra Maskin og Produktion bygger en 5-ledet robotarm, hvor drømmen er at skabe en teknologi, der kan hjælpe syge med praktiske gøremål i hverdagen.