AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kemi, Miljø og Bioteknologi

Uddannelser inden for kemi, miljø og bioteknologi

Kemi, miljø og bioteknologi handler om livets byggesten. Som ingeniør inden for dette område kan du arbejde på tværs af faggrænserne mellem biologi, kemi og ingeniørvidenskab.

Du kan arbejde med molekyler og deres indbyrdes vekselvirkninger, og du kan være med til at designe og bygge nye materialer ud fra molekylær viden. Du kan også arbejde med miljø i relation til menneskeskabte systemer som byer, industri og landbrug eller i relation til naturlige systemer som havet, vandløb og søer.

Inden for kemi, miljø og bioteknologi finder du både bacheloruddannelser samt diplom- og civilingeniøruddannelser.

En ingeniørfaglig bacheloruddannelse varer 3 år og giver adgang til en 2-årig civilingeniøruddannelse. En diplomingeniøruddannelse varer 3½ år, og herefter kan du starte din karriere.

Bachelor og diplomingeniør