AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

AAU PhD

AAU PhD varetager ph.d.-administrationen på Aalborg Universitet for de 5 ph.d.-skoler. 

Dette indebærer blandt andet følgende opgaver:

  • Daglig drift i forbindelse med ph.d.-studerende
  • Opslag af stipendier og behandling af ansøgninger
  • Indskrivning af studerende/stipendiater
  • Administration af kursusaktiviteter
  • Tildeling og udfærdigelse af ph.d.-grader
  • Behandling af doktorafhandlinger
  • Statistiske indberetninger til Danmarks Statistik
  • Ressourcestyring
  • Sekretariat for ph.d.-udvalgene ved de 5 ph.d.-skoler

Kontakt AAU PhD

Maria Bredvig 
E-Mail: aauphd@adm.aau.dk
Tlf: 9940 9638