AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Andre adgange til ph.d.-studiet

Andre adgange til ph.d.-studiet

På Aalborg Universitet (AAU) kan du søge om at blive ph.d.-studerende uden at skulle besætte en stilling. Som ansøger skal du sikre dig, at din ansøgning følger de angivne regler på AAU's ph.d.-skolers hjemmesider.

De forskellige indgange til ph.d.-studiet på Aalborg Universitet er:

 • Selvfinansieret
  Som studerende har du mulighed for at ansøge om indskrivning som selvfinansieret. Derved er du selv ansvarlig for at betale alle udgifter forbundet med studiet. Beløbet varierer mellem de enkelte ph.d.-skoler og programmer.
   
 • Erhvervsph.d.
  Som ansat i en virksomhed har du mulighed for, i samarbejde med den relevante ph.d.-skole, at blive indskrevet som erhvervsph.d.-studerende. Det er virksomheden, der er ansvarlig for at ansøge ministeriet om finansiel støtte til projektet. Det er et krav, at du arbejder i en dansk virksomhed eller en dansk afdeling af en international virksomhed.
   
 • Samfinansieret ph.d
  Du har mulighed for at indgå i et samarbejde med en eller flere virksomheder og organisationer om en ph.d.-uddannelse uden ansøgning gennem ministeriet, som det er tilfældet under ministeriets erhvervsph.d.-ordning. Hvis din arbejdsgiver eller en anden samarbejdspartner ønsker at finansiere hele eller dele af ph.d.-uddannelsen, er det muligt at indgå et samarbejde med AAU om et ph.d.-projekt, såfremt projektet er strategisk og fagligt relevant i forhold til ph.d.-skolens fagområder.
   
 • PhD-bedømmelse uden studiedeltagelse
  Du kan også indlevere materiale til bedømmelse for opnåelse af ph.d.-graden uden at have deltaget i forudgående ph.d.-studier. Denne særlige tilgang kræver, at materialet er lavet i samarbejde med en kvalificeret vejleder, og at du opfylder de gældende krav til ph.d.-studerende. For nærmere information omkring denne form, se venligst de enkelte ph.d.-skolers hjemmesider.
   

Yderligere info om adgange til ph.d.-studiet på AAU

Du kan få flere informationer om adgange til Aalborg Universitetets ph.d.-uddannelse ved at kontakte AAU PhD

Mere om ph.d.