AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Aalborg Universitets Open Access politik og Open Access udvalg

Aalborg Universitets Open Access-politik

Aalborg Universitets direktion har vedtaget at implementere en Open Access-politik, gældende for al videnskabelig litteratur ved AAU. Dermed tilskyndes forskere på AAU til at arbejde for fri og åben adgang til universitetets forskning.

Aalborg Universitet har underskrevet Berlindeklarationen og bakker op om Videnskabsministeriets anbefalinger vedrørende Open Access. AAU støtter Open Access-initiativet med henblik på øget effektiv formidling og synliggørelse af universitetets forskning.

  • AAU publicerer forskning i højeste kvalitet og sigter mod publicering gennem de mest anerkendte udgivelseskanaler
  • AAU ønsker at skabe fri adgang til universitetets forskningspublikationer uden finansielle, juridiske eller tekniske begrænsninger
  • Det anbefales at publicere i Open Access-tidsskrifter, hvor disse er på samme niveau som de andre anerkendte tidsskrifter inden for fagområdet
  • Er publicering i et Open Access-tidsskrift ikke en mulighed, bør forskeren vælge et tidsskrift, der tillader parallelpublicering i VBN
  • Hvis forskeren overdrager sine publiceringsrettigheder, bør man som minimum beholde retten til parallelpublicering i VBN
  • AAU ønsker en fuldtekst af samtlige publikationer publiceret i VBN
  • Når en forsker tilføjer en fuldtekst til VBN, forbliver copyright hos forfatteren/forfatterne

Politikken er udformet i et samarbejde mellem direktionen, AAU’s Open Access-udvalg og VBN-redaktionen.

VBN-redaktionen er ansvarlig for Open Access-initiativet på Aalborg Universitet og forpligter sig til udvikling og drift af initiativet. VBN-redaktionen er også ansvarlig for rådgivning og vejledning i Open Access-spørgsmål blandt universitetets forskningsmiljøer. Kontakt VBN-redaktionen via vores fælles mail vbn@aub.aau.dk

AALBORG UNIVERSITETS OPEN ACCESS-UDVALG

AAU's Open Access-udvalg er nedsat af direktionen og etableret med en repræsentant fra hvert fakultet, udpeget af dekanerne, samt to repræsentanter fra VBN-redaktionen. Open Access-politikken er udarbejdet i et samarbejde mellem direktionen og Open Access-udvalget, som består af følgende personer:

Anders Ørgaard, professor for Juridisk Institut på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Jakob Stoustrup, professor for Institut for Elektroniske Systemer på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet.

"Videnskabelige artikler bliver skrevet af akademikere for akademikere. De bliver fagfællebedømt af adskillige akademikere. Håndtering af artikler og beslutning om offentliggørelse bliver varetaget af akademikere for tidsskrifter, der bliver redigeret af akademikere. Hvis artiklerne derefter ikke er frit tilgængelige for alle akademikere og andre aftagere af deres resultater, er der tale om en alvorlig systemfejl."

Thomas Ryberg, lektor for Institut for Kommunikation på Det Humanistiske Fakultet.

"Open Access er et vigtigt skridt i demokratiseringen af adgang til forskning. Dette gælder dels for den brede offentlighed, men er i særdeleshed vigtig for forskere i et globalt perspektiv, hvor der ikke i alle lande eksisterer økonomisk kapacitet til at få adgang til de seneste forskningsresultater. Denne fysiske adgang til materiale bør dog også følges op af adgang til at deltage i de netværk, miljøer, dialoger og videnskabelige processer, hvori viden aktivt skabes blandt forskere." 

Else Ramsgaard, bibliotekar på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

”Som bibliotekar er man næsten selvskrevet til at gå ind for Open Access og dermed størst mulig udbredelse af den viden, der produceres. Men det skal ske med kvalitet og faglig integritet for øje, så det bliver en lang proces at få vendt publiceringspraksissen om. Ved parallelpublicering skal forskellene mellem versionerne minimeres, så Open Access ikke bliver andenrangs access.” 

Jesper Kirkeskov, kommunikationschef på Statens Byggeforskningsinstitut

Louise Thomsen, informationsmedarbejder, VBN Redaktionen.
Ansvarlig for udvikling, implementering og drift af OA-initiativet på AAU.

Nils Thidemann, funktionsleder, VBN-redaktionen.
Ansvarlig for udvikling, implementering og drift af OA-initiativet på AAU. 

Kontakt AAU

Har du spørgsmål til AAU's forskningsregistrering, -formidling og -analyse, kan du kontakte:

VBN-redaktionen
E-mail: vbn@aub.aau.dk