AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

AAU's forskningsstrategi

Aalborg Universitets forskningsstrategi kan udtrykkes med fire ord: Fra forskning til forandring.

Bæredygtig samfundsforandring skabes kun via bidrag fra mange forskellige fagfelter. AAU´s primære styrke ligger i, at det er et fagligt fuldt udbygget universitet, organiseret i fem samarbejdende fakulteter:

AAU's tre primære værdistrømme

AAU fokuserer ligeligt på de tre primære universitære værdistrømme: højtkvalificerede kandidater til fremtidens arbejdsmarked; ny erkendelse, viden, teknologi og innovation, som adresserer vigtige samfundsmæssige problemer; og effektiv videnspredning via samarbejde med det omgivende samfund. 

Centralt og gennemgående for disse tre samfundsopbyggende værdistrømme er forskningen. Dels som solidt fundament for forskningsbaseret undervisning og innovation; dels for at tilvejebringe spændende, grundlagsskabende og løsningsbærende ny viden.
 

Aalborg-modellen som brobygger

AAU´s gennemgående undervisnings- og studieform, problembaseret og projektorganiseret læring, benævnt ”Aalborg-modellen”, slår bro mellem tilgang til både undervisning, forskning og innovation og mellem de studerende og forskerne.

Tradition og praksis for en stor portefølje af veletablerede og integrerede eksterne samarbejder åbner for hurtig og effektiv videnspredning. Tværdisciplinær tilgang til generering af ny viden og udvikling af nye vidensbaserede løsninger følger logisk af Aalborg-modellen og den velfunderede og udbyggede praksis i forhold til eksternt samarbejde.
 

Talentudvikling og fagligt samarbejde har høj prioritet

Talentudvikling og fagligt samarbejde på tværs af tradition og fagskel prioriteres højt. Kombineret med viden om samfundets problemer inspirerer tværdisciplinært samarbejde og talentudvikling til excellent forskning både med konkret løsningsfokus og med potentiale til at skabe helt ny erkendelse af bærende betydning.

Intakt metodefrihed i forskningen, anerkendelse af diversitet som værdiskaber, fokus på styrkelse af regionale, nationale og internationale samarbejder udgør grundpillerne i AAU's forskningskultur og bidrager alt i alt til opbygning af inspirerende forskningsmiljøer på AAU.
 

Kontakt AAU

Har du spørgsmål til AAU's forskningsregistrering, -formidling og -analyse, kan du kontakte:

VBN-teamet
E-mail: vbn@aub.aau.dk