AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Eksempler på forskningsbaseret myndighedsbetjening

Netværk for energirenovering

Statens Byggeforskningsinstitut (hedder nu Institut for Byggeri, By og Miljø) ved Aalborg Universitet har bidraget med et omfattende analysearbejde til klima- og energiminister Martin Lidegaards Netværk for Energirenovering. Formålet har været at understøtte netværkets arbejde ved at beskrive og kvalificere initiativer, som kan fremme og forbedre energirenovering af bygninger. Resultaterne af SBi’s arbejde er publiceret i en serie på syv rapporter, som bl.a. kan tilgås fra netværkets analyseafsnit. Analyserne indgår i øjeblikket i beslutningsgrundlaget for udviklingen af nye offentlige og private tiltag på energirenoveringsområdet.

Klima- og energiminister Martin Lidegaards energirenoveringsnetværk har fået analysearbejde fra AAU. Foto: Jørgen True.

Billedtekst: Klima- og energiminister Martin Lidegaards energirenoveringsnetværk har fået analysearbejde fra AAU. (Foto: Jørgen True.)

 

Anvisninger om renovering af bygninger med PCB-forurening

Polychlorerede biphenyler, forkortet PCB, blev brugt i byggematerialer gennem ca. 25 år fra midten af 1950’erne og frem, men har siden vist sig at være blandt de farligste miljøgifte. Som led i Regeringens PCB-handlingsplan har Statens Byggeforskningsinstitut udarbejdet og udgivet to nye anvisninger om hhv. undersøgelse og renovering af PCB i bygninger. Den ene anvisning giver byggeriets professionelle parter let anvendelig viden om, hvordan man afklarer, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening, samt hvordan man gennemfører en kortlægning af forureningen. Den anden anvisning beskriver, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber, hvilke afhjælpningsmetoder der kan anvendes, de enkelte metoders fordele og ulemper, samt praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø.

To anvisninger om PCB-forurening i bygninger er udarbejdet af AAU for Energistyrelsen som led i Regeringens PCB-handlingsplan.

Billedtekst: To anvisninger om PCB-forurening i bygninger er udarbejdet af AAU for Energistyrelsen som led i Regeringens PCB-handlingsplan.

 

Tilgængelighed i nybyggeri

Både bygherrer, projekterende, udførende og myndigheder svigter, når det gælder overholdelsen af krav om tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse. De færdige bygninger har ofte alvorlige mangler, der kan efterlade personen i kørestol eller med rollator i en situation, hvor han ikke ved egen hjælp kan komme hen til, ind i, eller færdes rundt i bygningen. Det gælder også personer med synshandicap, som kun med stor usikkerhed kan færdes, hvis ændringer i underlaget ikke giver de nødvendige advarsler, eller hvis belysningen i et område ikke er tilstrækkelig.
Situationen har ført til spørgsmålet: Hvorfor forekommer manglerne, når lovgivningen siden 2008 har fastsat klare krav til tilgængeligheden i nye bygninger? Dette spørgsmål har Statens Byggeforskningsinstitut ( (hedder nu Institut for Byggeri, By og Miljø) ved Aalborg Universitet belyst i rapporten ’Bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser set i forhold til byggeprocessen’, udarbejdet for Energistyrelsen.

AAU har for Energistyrelsen undersøgt tilgængeligheden i nybyggeri i forhold til kravene i Bygningsreglementet. Illustration: Colourbox 

Billedtekst: AAU har for Energistyrelsen undersøgt tilgængeligheden i nybyggeri i forhold til kravene i Bygningsreglementet (Illustration: Colourbox.)

 

Sådan gør du...

Du kan henvende dig vedr. samarbejde om forskningsbaseret myndighedsbetjening til:

Thorkild Ærø,
Prodekan for myndighedsbetjening og sektorarbejde
Tlf.: 21426859
E-mail: tka@adm.aau.dk

Klavs Odgaard Christensen,
Strategisk rådgiver for myndighedsbetjening og sektorarbejde
Tlf.: 2136 9150
E-mail: koc@adm.aau.dk